Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

16.12.2022

Do leta 2029 zagotovljenih 32,6 milijona evrov za pomoč najbolj ogroženim

Evropska komisija je potrdila nov Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027. Do leta 2029 je zagotovljeno skupno 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov, za pomoč vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno.

Pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva in odpravljanje njihove materialne prikrajšanosti je pomembna prioriteta dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tako kot do zdaj, bo ministrstvo tudi v novi finančni perspektivi organ upravljanja Programa, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada plus, v okviru cilja politike »Bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«. V letu 2023 je za ta namen v Proračunu RS že predvidenih 2,1 milijona evrov, za leto 2024 pa dobrih 5 milijonov. S tem je zagotovljena tudi kontinuiteta izvajanja pomoči.

Cilj je zagotoviti pomoč vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno, med katerimi bomo še posebej spremljali starejše od 65 let, otroke, mlajše od 18 let in ženske.

Program materialne pomoči najbolj ogroženim v Sloveniji se na ministrstvu izvaja od leta 2014. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer:

  • v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter
  • z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih.

Skupine oseb, ki bodo v prihodnje deležne pomoči, so tiste, pri katerih beležimo najvišjo stopnjo tveganja revščine, in sicer:

  • gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki,
  • gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki,
  • delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok,
  • brezposelni,
  • upokojene ženske (še posebej starejše od 75 let),
  • enočlanska gospodinjstva (še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več).

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino