Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Evropska sredstva za ekonomsko-poslovno infrastrukturo v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji

Ljubljana, 24. november 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev, ki zajema:

  • namen A: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v SAŠA premogovni regiji;
  • namen B: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Zasavski premogovni regiji.

Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj mikro, majhnih, srednje velikih in velikih podjetji. To bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kar je v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) in njenimi prednostnimi področji.

Podjetniški inkubatorji bodo nudili potrebno podporo (zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in nudenje podpornih storitev) za nastanek in rast ter razvoj novih podjetij, hkrati pa bodo predstavljali spodbudno okolje oziroma stičišče sodelovanja med podjetji in izobraževalno ter raziskovalno sfero v smeri prenosa znanja, skupnih razvojno raziskovalnih (RRI) projektov, prestrukturiranja in razvoja gospodarstva v smeri snovne in energetske učinkovitosti ter okolju prijaznega razvoja premogovnih regij. Ustvarjanje in rast novih podjetij je pomembno z vidika kreiranja novih poslovnih možnosti ter prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest tako za mlade in izobražene kot tiste, ki so zaradi prestrukturiranja (opuščanje pridobivanja in rabe premoga) že oziroma še bodo izgubili delovna mesta.

Javni razpis bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen danes, 24. novembra 2023. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki pri izvedbi tega javnega razpisa nastopa v vlogi organa upravljanja in izvajalca javnega razpisa, bo na spletni strani ministrstva na povezavi  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/ javni razpis objavil v začetku naslednjega tedna.

Cilji javnega razpisa so:

• Podpora celoviti sanaciji in revitalizaciji prostorsko in okoljsko degradiranih območij in objektov v Zasavski  in Savinsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji.

• Ustvarjanje pogojev  za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP) kot tudi za velika podjetja v premogovnih regijah.

• Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij  v smeri prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

• Spodbujanje prenosa znanja in skupnih raziskovalno-razvojno inovativnih (RRI) projektov med podjetji in raziskovalnimi ter izobraževalnimi institucijami v smeri prehoda v zeleno gospodarstvo;

•  Raznoliko in odporno lokalno gospodarstvo z razvitim regionalnim podpornim okoljem in izboljšane prostorske možnosti razvoja ključnih podjetij in njihovega ekosistema;

Upravičeno območje izvajanja so 3 občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi in 3 občine iz ožjega območja Savinsko-Šaleške premogovne regije: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki.

Za projekt v vrednosti 34.494.117,64 evra bo Sklad za pravični prehod prispeval 29.320.000,00 evrov.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino