Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

12.10.2023

Evropska sredstva za podporo strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Podpora strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023–2026«.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije z javnim razpisom prispeva k doseganju specifičnega cilja »Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij« v okviru prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo SRIP-ov krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje neodvisnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5). Javni razpis spodbuja sistematično mreženje med deležniki in krepitev kompetenc na prednostnih področjih oziroma mreženje na podlagi podjetniških iniciativ in potreb uporabe S5 ter povezovanje v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija). S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Za razpis v vrednosti 9 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5.340.690,00 evrov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino