Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

05.12.2022

Evropska sredstva za posodobitev javnega potniškega prometa v Novi Gorici  

Ljubljana, 5. december 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 527.000 evrov evropskih sredstev za javni potniški promet v Novi Gorici (projekt »CTN MONG Ukrep trajnostne mobilnosti JPP«).

V okviru projekta bo obnovljenih ali na novo urejenih 22 avtobusnih postajališč mestnega prometa v Novi Gorici in Solkanu. Investicija je nujna, saj obstoječa avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa trenutno niso primerno urejena. Kot taka ne zagotavljajo ustrezne varnosti, udobja in pretočnosti prometa.

Izvedba projekta bo prispevala k večji varnosti vseh udeležencev v prometu ter k bolj udobnemu in privlačnemu javnemu potniškemu prometu. Izboljšala se bo pretočnost prometa, hkrati pa bo investicija vplivala na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Projekt se izvaja v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sledi ciljem razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Za projekt v skupni vrednosti 900.262,38 evra bo Kohezijski sklad prispeval 527.011,54 evra. 

Foto: www.slovenia.info; Mediaspeed, foto: Ernad Ihtijarević

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino