Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

05.03.2024

Evropska sredstva za projekte večgeneracijskih centrov

Ljubljana, 5. marec 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+«.

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo sofinanciralo projekte večgeneracijskih centrov+, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Projekti v okviru tega javnega razpisa bodo preprečevali socialno izključenosti z integriranjem ranljive ciljne skupine v lokalno okolje, opolnomočenjem preko dostopnih, raznolikih in kakovostnih preventivnih vsebin in aktivnosti, vzpostavitvijo medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja ranljivih ciljnih skupin. Cilj javnega razpisa je tudi informiranje o dejavnostih in tematikah, ki so pomembne za ciljne skupine, nudenje pomoči in svetovanje ter krepitev povezovanja javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin in drugih potencialnih deležnikov v posamezni geografski enoti. Navedene aktivnosti bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja ciljnih skupin in preprečevale njihov zdrs v socialno izključenost in revščino. Storitve bodo za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« ter zasleduje specifični cilj »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki«.

Za projekt v vrednosti 24.474.416,00 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 17,5 milijona evrov, natančneje 17.499.207,29 evra.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 15. marca 2024.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino