Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

10.11.2023

Evropska sredstva za varnost mladih na trgu dela

Ljubljana, 10. november 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«.

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah. Mlade se bo v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim med 15. in vključno 29. letom starosti in mladinskim delavcem. S tem se bo povečala varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela, saj bodo ustrezno seznanjeni s problemom prekarnosti ter tudi z delavskimi in socialnimi pravicami.

Javni razpis bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo v Uradnem listu RS predvidoma danes – v petek, 10. 11. 2023.

Za javni razpis v vrednosti 5.187.968,00 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobre 3,3 milijone evrov, natančneje 3.312.517,57 evrov.

Foto:

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino