Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

01.03.2024

Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij

Ljubljana, 1. marec 2024 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024«.

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo sofinanciralo zagon inovativno naravnanih podjetij, razvoj MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg. Javni razpis bo spodbujal mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5). Nanj se bodo lahko prijavila mikro in mala podjetja tako iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija kot tudi kohezijske regije Zahodna Slovenja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe.

Javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasleduje specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

Za projekt v vrednosti 2,16 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov, natančneje 1.382.400,00 evrov.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bo Slovenski podjetniški sklad objavil v Uradnem listu RS predvidoma danes, 1. 3. 2024.

Foto: Freepik

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino