Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti

Ljubljana, 27. december 2023 – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza«.

Direkcija Republike Slovenije za vode bo z odobrenimi evropskimi sredstvi izvedla ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti na treh od šestih območij pomembnega vpliva poplav porečja Vipave (v nadaljevanju: OPVP), in sicer OPVP Vrtojba – Šempeter pri Gorici, OPVP Vipava in OPVP Renče. Projekt prav tako vključuje izdelavo celovite hidrološko-hidravlične študije za porečje Vipave. Na podlagi celovite študije, ki bo obravnavala celotno porečje, od izvirov do izliva v Sočo, vključno z vsemi pritoki, bodo potrjene najustreznejše rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave. Hkrati bodo opredeljeni protipoplavni ukrepi, ki bodo predmet druge faze celovitega projekta zmanjšanja poplavne ogroženosti porečja reke Vipave.

Projekt se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, pri čemer zasleduje specifični cilj »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«.

Za projekt v vrednosti 12.247.119,60 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 10,3 milijona evrov, natančneje 10.366.093,54 evrov.

Foto: slovenia.info (Tomo Jeseničnik)

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino