Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

18.01.2023

FAMENET izvedel delavnico o spremljanju in vrednotenju aktivnosti v okviru ribiškega sklada 2021-2027

Ljubljana, 18. januarja 2023 – Podporna enota Evropske komisije za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (FAMENET) je ta teden organizirala dvodnevno izobraževalno delavnico z naslovom Spremljanje in vrednotenje Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.

V ponedeljek, 16. januarja je bila delavnica posvečena organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektorju za ribištvo, ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot posredniškemu organu in organu, ki opravlja računovodsko funkcijo. Glavni poudarek delavnice je bil na seznanitvi s sistemom spremljanja in vrednotenja Programa ESPRA 2021-2027 in seznanitvi z obveznostmi glede poročanja.

V torek, 17. januarja je potekal drugi del delavnice, ki je bil namenjen vsem obstoječim in potencialnim lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo, ki bodo izvajali aktivnost CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v okviru programa ESPRA 2021-2027. Delavnica je bila osredotočena na predstavitev obveznosti vrednotenja strategij lokalnega razvoja ter vključevanja sistema spremljanja ob pripravi strategij. Delavnice so se udeležili predstavniki štirih lokalnih akcijskih skupin iz prejšnjega programskega obdobja (LAS Istra, LAS Gorenjska košarica, LAS Posavje in LAS Dolina Soče), poleg njih pa tudi predstavniki dveh potencialnih LAS-ov (predstavniki savinjsko-saleške ter koroško-štajerske regije).

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki organa upravljanja, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Udeleženci delavnice so si ob strokovnem vodstvu predstavnikov FAMENET izmenjevali izkušnje, ki so si jih nabrali v preteklem finančnem obdobju ter razmišljali o izzivih in priložnostih, ki jih lokalnim skupnostim nudi prihodnja finančna perspektiva. V ospredju delavnice je bila priprava lokalnih strategij, predstavitev obveznosti njihovega vrednotenja ter sistem spremljanja in vrednotenja izvedenih projektov.

Dr. Bety Breznik, predstavnica organa upravljanja ESPRA 2021-2027 in vodja ukrepa CLLD, je dogodek povzela z besedami: “Veseli smo današnje delavnice in številčne udeležbe. Izmenjali smo svoje izkušnje, pridobili nove informacije in ideje za nadaljnje uspešno delo. Seveda nas čaka veliko izzivov, a s sodelovanjem nam uspeh ne uide.”

FAMENET (https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/funding/famenet_en) organizira dogodke za organe upravljanja, strokovnjake in druge organe, jih seznanja z najnovejšimi delovnimi dokumenti, spodbuja dialog in krepitev zmogljivosti med deležniki ter zagotavlja, da vse države članice prejmejo podporo, ki jo potrebujejo za uspešno izvajanje ribiškega sklada.

Prvi javni razpisi v okviru ESPRA 2021-2027 bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2023.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino