Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

12.07.2022

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

Kmetijska pokrajina | Avtor Arhiv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjamo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe.

Javna razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

Dne 22. julija 2022 pa bo ministrstvo izvedlo tudi javno obravnavo s predstavitvijo okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027; povezava na spletno platformo Webex je dostopna na spletni strani Skupne kmetijske politike 2023 – 2027).

Na spletni strani Skupne kmetijske politike 2023 – 2027 najdete vse relevantne dokumente v javni razgrnitvi (vključno z obrazcem za podajo mnenj in pripomb), opis nadaljnjih postopkov ter glede opis postopek celovite presoje vplivov na okolje za Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino