Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

29.06.2022

Kohezijska politika okrepila podporo za odpravljanje posledic ruske agresije v Ukrajini s „Prožno pomočjo za določena ozemlja“

Bruselj, 29. junij 2022 – Komisija je danes s sprejetjem „Prožne pomoči za določena ozemlja (FAST-CARE)“ naredila še en pomemben korak, da bi državam članicam, regionalnim in lokalnim organom ter partnerjem pomagala pri odpravljanju posledic ruske agresije proti Ukrajini. To je nov celovit sveženj, ki razširja podporo, že zagotovljeno v okviru kohezijskega ukrepa za begunce v Evropi (CARE). Omogoča dodatno podporo in še več prožnosti pri financiranju kohezijske politike.

Ukrep CARE je mobiliziral sredstva za naložbe v stanovanja, zdravstveno varstvo, prevajalske storitve ali usposabljanje tako za razseljene osebe kot za države, ki sprejemajo razseljene osebe. Glede na to, da se potrebe vztrajno povečujejo, so Evropski svet, Evropski parlament in regije EU pozvali Komisijo, naj v zvezi s tem v večletnem finančnem okviru predstavi nove pobude v podporo prizadevanjem držav članic.

FAST-CARE se na te zahteve odziva z dodatno prožnostjo za izvajanje naložb kohezijske politike. Prispeva tudi k blaženju zamud pri izvajanju projektov, ki jih financira EU, nastalih tako zaradi učinka COVID-19 kot tudi zaradi visokih stroškov energije ter pomanjkanja surovin in delovne sile kot posledice vojne.

Sveženj uvaja tri spremembe zakonodaje o kohezijski politiki za obdobji 2014–2020 in 2021–2027, da bi dodatno pospešili in poenostavili podporo držav članic pri vključevanju državljanov in državljank tretjih držav, hkrati pa še naprej pomagali regijam pri okrevanju po pandemiji COVID-19:

  • Več podpore tistim, ki sprejemajo razseljene osebe – države članice, lokalni organi in organizacije civilne družbe: izplačila predhodnega financiranja se povečajo za dodatne 3,5 milijarde evrov; možnost 100-odstotnega sofinanciranja s strani EU v obdobju 2014–2020 je zdaj razširjena na ukrepe, ki spodbujajo socialno-ekonomsko vključevanje državljanov tretjih držav; države članice lahko povečajo znesek stroškov na poenostavljeno enoto za kritje osnovnih potreb beguncev s 40 evrov, kot jo uvaja CARE, na 100 evrov na teden na osebo; možnost navzkrižnega financiranja iz programa CARE med Evropskim skladom za regionalni razvoj in Evropskim socialnim skladom bo razširjena na Kohezijski sklad.
  • Zagotavljanje, da bodo naložbe usmerjene tja, kjer so potrebne: vsaj 30 % sredstev, mobiliziranih v okviru zagotovljene prožnosti, bi bilo treba dodeliti za operacije, ki jih upravljajo lokalni organi in organizacije civilne družbe, ki delujejo v lokalnih skupnostih, da bi tisti, ki so najbolj prizadeti, prejeli ustrezno podporo; programi operacije lahko podpirajo zunaj geografskega področja uporabe programa, vendar znotraj države članice; izdatki za operacije, ki obravnavajo migracijske izzive, se zdaj lahko retroaktivno prijavijo za povračilo, tudi če je operacija že zaključena.
  • Praktična podpora za reševanje problema zamud pri izvajanju projektov: projekti v vrednosti več kot milijon evrov, ki so podprti v okviru programov za obdobje 2014–2020, vendar jih zaradi zvišanja cen ter pomanjkanja surovin in delovne sile ni bilo mogoče pravočasno zaključiti, se lahko še naprej podpirajo v okviru programov za obdobje 2021–2027; večja prožnost za države članice ob zaključku programov, da se čim bolj poveča znesek sredstev, ki jih lahko dobijo tudi v primeru zapoznele izvedbe.

Poleg tega je Komisija plačala predhodno financiranje v višini 3,5 milijarde evrov v okviru REACT-EU in dodatno poenostavila mobilizacijo sredstev zaradi uvedbe stroškov na enoto na osebo za kritje nujnih potreb beguncev, kot so hrana, osnovna materialna pomoč, nastanitev in prevoz. Poleg tega bi se lahko sredstva REACT-EU v višini 10 milijard evrov za leto 2022 takoj uporabila za obravnavanje teh novih potreb.

Predlagane spremembe Uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 in Uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 morata sprejeti Evropski parlament in Svet.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira„Posledice neizzvane in neupravičene invazije Rusije na Ukrajino so vedno večje. Kohezijska politika že od začetka ponuja celovit in pragmatičen odziv na različne težave, s katerimi se soočajo države članice ter regionalni in lokalni organi. Danes smo s predlogi FAST-CARE okrepili našo pomoč, saj v okviru kohezijske politike predlagamo dodatno prožnost in več sredstev za vključevanje državljanov tretjih držav in podporo svojim ljudem na terenu. Ti predlogi bodo prispevali tudi k ublažitvi skupnih negativnih posledic COVID-19 in vojne, ki nastajajo pri izvajanju programov.“

Naslednji koraki

Predlagane spremembe Uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 in Uredbe o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 morata sprejeti Evropski parlament in Svet.

Foto: Pixabay

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino