Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

10.08.2022

Minister dr. Aleksander Jevšek je bil slavnosti govornik ob občinskem prazniku Občine Grad

Minister dr. Aleksander Jevšek se je v nedeljo, 7. avgusta 2022, udeležil slavnostne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je potekala ob praznovanju tamkajšnjega občinskega praznika. Minister, ki je bil na seji slavnostni govornik, se je v svojem nagovoru dotaknil projektov, ki so bili v zadnjih letih sofinancirani z evropskimi sredstvi, ter pohvalil prizadevanja občine za iskanje načinov sofinanciranja in sodelovanja. Veliko pozornosti je posvetil tudi prihodnosti in vsebinskim poudarkom iz finančne perspektive 2021–2027, kjer bosta kot prioriteti prevladovali digitalizacija in zeleni prehod.

Govor ministra v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Spoštovana županja, spoštovane občanke in občani, spoštovani kolegi, županje in župani, prav lepo pozdravljeni. V izjemno čast in veselje mi je, da lahko spregovorim ob vašem občinskem prazniku, za katerega vam iskreno čestitam že uvodoma.

Kako dobra ideja je, da se občinski prazniki praznujejo tudi v krajevnih skupnostih, v vaseh, ki se včasih počutijo nekoliko odmaknjene od centra. To pomeni, da občine znajo izvajati decentralizacijo tudi na lokalni ravni. Županji čestitam za to idejo. Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed.

Čeprav je majhna, ima občina Grad tisto, kar nudijo bistveno večje občine. Tu, v osrčju Goričkega, kjer je narava človeku namenila tako veliko lepot, a tudi zahtevne in na trenutke neugodne pogoje, je življenje brez vztrajnega razvoja lahko zelo težko in skorajda odmaknjeno. Kako torej poiskati prave priložnosti, izkoristiti vse danosti, začutiti izzive prihodnosti in pravilno načrtovati za prihodnost? To je naloga vsakega odgovornega in uspešnega vodstva. Odgovori na ta vprašanja seveda niso enostavni ali vedno jasno vidni že na začetku. Če bi bili, bi vsi zlahka živeli veliko bolje. To so vprašanja, ki si jih zastavljate tukaj, v vaši občini, s temi vprašanji sem se ukvarjal tudi sam kot župan in zagotavljam vam, da se z istimi vprašanji soočajo vse županje in župani v Sloveniji.

A če so vprašanja ista, so rešitve seveda lahko precej različne. Prekmurje ima svoje posebnosti in tudi vaša občina ima določene izzive, ki so aktualni le tukaj, v tem prostoru. Veseli me, da ste v zadnjih desetletjih uspeli narediti velike korake v razvoju, da ste znali izkoristiti možnosti, ki so vam bile na razpolago, in še prav posebej me veseli, da ste za svoj razvoj uspešno uporabili tudi evropska sredstva. Za osem projektov, ki ste jih v zadnjih letih izvedli, ste uspešno počrpali 2,3 milijona evrov. To samo po sebi govori, da pri razvoju sledite potrebam sodobnega sveta, da iščete različne možnosti financiranja in da se zavedate, da vam vsega ni potrebno nositi na lastnem hrbtu. To je pomembno za vsako občino, za manjšo pa še toliko bolj. Tudi s pomočjo evropskih sredstev ste uspeli izboljšati kvaliteto življenja, s sofinanciranimi projekti v Osnovni šoli Grad pomembno prispevate h kvalitetnejšemu in učinkovitejšemu učenemu procesu. In kaj je skrb za ustrezno izobrazbo naših otrok, če ne skrb za našo skupno prihodnost? Današnji osnovnošolci so naši voditelji jutrišnjega dne, zato so naložbe v šolski sistem ena najboljših poti do kvalitetnejše prihodnosti. Tudi na področju turizma, panoge, ki v Sloveniji beleži hitro rast – če seveda ne štejemo zadnjih dveh let epidemije –, ste s pomočjo evropskih sredstev uspeli ustvariti dobre in prepoznavne zgodbe, zanimive tako za domačega kot tujega gosta. Turizem je panoga, ki je s svojimi multiplikativnimi učinki lahko donosna in ustrezno izvajana lahko generira veliko število delovnih mest. Zelo pomemben vidik turizma je tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine – le primerno ohranjena dediščina je namreč lahko kvaliteten in privlačen turističen produkt. Grad Grad in Doživljajski park Vulkanija sta seveda najbolj znani turistični točki tu pri vas, poznani po celi Sloveniji in širše. Tudi sam vam kot kolesar zagotavljam, da je Goričko izjemno lepo, je destinacija za turiste, ki jih je vedno več. Ni lepšega občutka od tistega, ko lahko ob kolesarjenju skozi gozdove zavohaš vonj cvetočih akacij. Fantastično okolje z velikimi potenciali.

In kako naprej? Na področju črpanja evropskih sredstev je pred nami novo finančno obdobje, ki s seboj prinaša nove priložnosti, a tudi nekoliko vsebinsko spremenjene razvojne smernice. Evropska unija želi v prihajajočem finančnem obdobju narediti korenit razvojni preskok. Glavni vsebinski paradigmi tega obdobja bosta digitalizacija in zeleni prehod. O tem govorimo že nekaj časa in mislim, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da moramo biti pri tem uspešni. Digitalizacija nam lahko omogoča bistveno več, kot nam daje v obsegu, v katerem jo uporabljamo danes. Na tem področju človeštvo razvoj meri v izjemno velikih in zelo hitrih korakih. Kar je bilo še pred leti le fantastična ideja v filmih, je danes del našega vsakdana. Navadili smo se, da imamo računalnik ves čas s seboj v žepu, saj je prenosni telefon že zdavnaj presegel svojo osnovno funkcijo. Računalnik pa pomeni nenehno vpetost v svet, celoten svet, ki prav zaradi tega še nikoli ni bil tako majhen. Tu ni poti nazaj, je le pot naprej, ki prinaša bistvene poenostavitve marsikaterega aspekta našega življenja. Je pot, ki briše mejo med središčem in periferijo, pot, ki v trenutku postreže z obširnimi informacijami za pravilnejše in boljše odločanje, in je pot, ki veliko obeta.

Po drugi strani se kot človeštvo vse bolj soočamo s posledicami spreminjajočega se podnebja. Letošnje poletje je le ena od lekcij, ki nam jo daje narava, in ki nas morajo prisiliti v ustrezno reagiranje. Resignirano čakanje na spremembe, ki naj se zgodijo same od sebe, pač ni ena od naših opcij. Človeška civilizacija je v svoji nekaj tisočletni zgodovini ustvarila neverjetne stvari, s katerimi danes živimo bolje, dlje in udobneje kot vse generacije pred nami. Tudi sedaj, ko moramo svoje delovanje prilagoditi pogojem in omejitvam, ki nam jih postavlja narava, bomo kot civilizacija gotovo našli način za ustrezne prilagoditve. A začeti je treba danes, tu, pri vsakem izmed nas. Evropska unija to postavlja najvišje na svojo prioritetno lestvico – zeleni prehod, trajnosti razvoj. Evropska sredstva naslednjega finančnega obdobja bodo v veliki meri namenjena prav temu. In temu moramo na vsebinski ravni razvojno slediti tudi mi.

Spoštovane in spoštovani, trenutno na ministrstvu za kohezijo pripravljamo program za naslednjo finančno perspektivo. Končan in oddan mora biti do 15. septembra. Sestavljamo ga tako, da v ta proces vključujemo občine, kohezijske regije in ministrstva, ki upravljajo s temi sredstvi. Ocenjujem, da je to edina pot, da dobimo tak program, ki bo zagotavljal, da bodo evropska sredstva prišla tja, kamor so namenjena, torej evropskim državljankam in državljanom.

Kaj to prinaša manjšim občinam, kot je vaša? S smotrnim in pravim razvojem lahko zelo veliko. Sodobni pristopi, postavljeni na temelju digitalizacije, brišejo fizično razdaljo med mestom in podeželjem, med centrom in obrobjem. Tu, v teh krajih, je to še kako velikega pomena. Spreminjata se mobilnost in upravljanje z naravnimi viri. Išče se vedno nove možnosti bolj trajnostno naravnanega izkoriščanja tega, kar nam je bilo dano v naravi. Če bomo pravilno zastavili naše cilje in naša prizadevanja, potem mora postati popolnoma nepomembno, kje se človek rodi. Kajti, kot sem izpostavil tudi v svoji predstavitvi na zaslišanju za mesto ministra: danes ima v Slovenij človek, rojen v Ljubljani, na razpolago bistveno večje možnosti kot človek, rojen na vzhodu ali jugu naše države. V naslednjih letih moramo to razliko odpraviti in temu kot minister namenjam prav posebno pozornost. Čeprav je naloga velika in kompleksna, naloga, ki terja sodelovanje številnih deležnikov, ne dvomim, da pri tem ne bi bili uspešni. To je naša naloga in naša edina razvojna pot!

Naj se vam ob koncu zahvalim za povabilo in priložnost, da vam spregovorim ob vašem prazničnem dnevu. Dovolite mi, da čestitam tudi vsem prejemnicam in prejemnikom občinskih priznanj ter vam zaležim čudovito nedeljo še naprej.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino