Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

10.07.2023

Objavljena Uredba in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo – CLLD

V Uradnem listu RS sta bila v petek, 7. julija 2023, objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027 ter javni poziv. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva, ki vključujejo ribištvo in akvakulturo, začnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za namen priprave strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru P ESPRA 2021-2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Več informacij tukaj.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino