Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

17.05.2022

Odbor za spremljanje potrdil Letno poročilo 2021 o izvajanju evropske kohezijske politike

Na Brdo pri Kranju se je na 9. redni seji sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Večina članov se je seje udeležila preko avdio-video povezave. Sejo je vodila predsedujoča odboru državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs.

Udeleženci odbora za spremljanje so potrdili Letno poročilo 2021 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), ki ga je skupaj z ministrstvi pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja. Svoji poročili sta predstavila tudi Ministrstvo za finance kot organ za potrjevanje in Urad za nadzor proračuna kot revizijski organ. Na seji so se člani seznanili z aktivnostmi izvajanja finančnih instrumentov, z teritorialnim sodelovanjem in evropskimi makroregionalnimi strategijami. Prav tako so obravnavali letni načrt komuniciranja za leto 2022, izvajanje komunikacijskih aktivnosti ter izvajanje načrta vrednotenj. Državna sekretarka pa je člane odbora seznanila s pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021–2027.

Odbor za spremljanje OP se sestaja najmanj enkrat letno in v njem sodeluje po en predstavnik od 28 imenovanih institucij ali organov: predsedujoča mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, ministrstva, uradi, gospodarski in socialni partnerji, nevladna organizacija s področja okolja, predstavnik Varuha človekovih pravic, invalidov, lokalnih skupnosti, mestnih občin in svetov Vzhodne in Zahodne kohezijske regije. Seje odbora se v svetovalni vlogi udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije.

Več informacij najdete na spletni strani eu-skladi.si.

Foto: SVRK
Foto: SVRK
Foto: SVRK

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino