Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 1. marca.

Podelitev priznanj za razdeljevanje hrane in odprtje novega Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti

Ob zaključku izvajanja Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (OP MPO) sta 2. februarja 2023 v Švicariji v parku Tivoli minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše prostovoljcem Rdečega križa Slovenije in Karitasa podelila priznanja za dolgoletno razdeljevanje hrane in izvajanje različnih spremljevalnih ukrepov materialno najbolj ogroženim osebam.

V okviru OP MPO, ki se izteka konec leta 2023 je bilo kupljenih 30.000 ton hrane in doseženih 150.000 prejemnikov vsako leto. Partnerski organizaciji odgovorni za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov, Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj in Slovenska karitas, dejavnosti izvajata na več kot 370 razdelilnih mestih po Sloveniji s pomočjo mreže več kot 7.000 prostovoljcev.

Minister je ob tem v nagovoru izpostavil pomen prostovoljstva v Sloveniji, ki so mnogokrat most do ljudi v stiski in hkrati napovedal, da se bo v prihodnjih letih izvajanje pomoči še okrepilo.

Kontinuiteta izvajanja pomoči bo zagotovljena v okviru novega Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS v obdobju 2021-2027, ki ga je Evropska komisija potrdila konec novembra 2022. Tako je do leta 2029 zagotovljenih skupno 32,6 milijona EUR, od katerih bo EU prispevala 29,4 milijona EUR. V letu 2023 je za ta namen v Proračunu RS že predvidenih 2,1 milijona EUR, za leto 2024 pa dobrih 5 milijonov.

Pomoč v obliki hrane in spremljevalnih ukrepov za socialno vključevanje bo zagotovljena vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Ob tem je cilj Slovenije, kot je povedala Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije, da bo do konca leta 2030 najmanj 9000 ljudi manj izpostavljenih tveganju revščine.

Foto: STA

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino