Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

20.10.2023

Prve pogodbe programa Interreg Slovenija-Avstrija za odobrene projekte podpisane

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, kot Organ upravljanja Interreg Programa Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2021-2027, je v četrtek, 19. oktobra 2023, v Dvorcu Štatenberg v Makolah izvedlo slavnostni podpis pogodb o sofinanciranju iz sredstev ESRR za standardne projekte, ki so bili odobreni v okviru prvega roka javnega razpisa.

Odobreni projekti bodo učinkovito prispevali k zmanjšanju teritorialnih razlik v čezmejnih regijah, spodbujali spremembe in izkoriščali priložnosti za nove razvojne trende. Z združevanjem virov bodo čezmejna območja bolje pripravljena na prihodnost, zmanjšale se bodo čezmejne ovire, kar bo izboljšalo čezmejno sodelovanje na področjih odpornejše in bolj trajnostne regije, spodbujanja prilagajanju podnebnim spremembam, preprečevanju tveganj in odpornosti na nesreče.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino