Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

24.08.2022

Sestanek s predstavniki Regionalne razvojne agencije LUR

Državni sekretar mag. Marko Koprivc se je danes srečal s predstavniki Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki je pogosto izpostavljena kot zgled pri izvajanju čezmejnih projektov Interreg ter Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Projekti agencije so posebno zanimivi zaradi inovativnosti, kar so opazili tudi tuji partnerji, ki jih z zanimanjem spremljajo in podpirajo. Ob današnji priložnosti so predstavili enega takih projektov iz programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Projekt Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji z akronimom SmartMOVE je bil za sofinanciranje izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Projekt naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru v Ljubljanski urbani regiji (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. Glavni cilj projekta je dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.

V okviru projekta bo zasnovana metodologija za izdelavo trajnostnih mobilnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in se nahajajo na prometnih stičiščih z veliko gostoto prometa. Pomemben element projekta je tudi pilotna aktivnost, kot testni primer reševanja problematike trajnostnega prometa, v okviru katere bodo vzpostavljene rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo na področju RRA LUR z dinamičnimi skupinskimi prevozi. Na podlagi izsledkov projektnih aktivnosti bodo pripravljena priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji ter predlogi za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije LUR, kar zagotavlja usklajeno delovanje različnih akterjev in dolgoročne učinke projektnih aktivnosti, od katerih bodo imeli koristi tako prebivalci kot obiskovalci Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in okoliških centrov.

Vrednost celotnega projekta je 1.609.166,79 EUR in je v celoti financiran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in pripadajoče slovenske udeležbe. Poleg nosilca projekta, RRA LUR v projektu sodeluje še šest slovenskih projektnih partnerjev in en projektni partner iz Norveške. Izvajanje projekta se je pričelo prvega maja letos in bo trajalo dve leti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino