Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

29.09.2022

Sklenjen sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksander Jevšek in evropska komisarka za kohezijo in reforme, Elisa Ferreira sta v Ljubljani podpisala Sporazum o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. Z odobritvijo in podpisom sporazuma je Sloveniji odprta pot do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev v prihodnjem programskem obdobju. 

Od nastopa nove vlade junija letos je bila ena glavnih prioritet priprava sporazuma o partnerstvu in programa evropske kohezijske politike, ki sta temeljna dokumenta za finančno perspektivo 2021-2027, je na novinarski konferenci po uradnem podpisu sporazuma poudaril minister dr. Aleksander Jevšek:

 »Uspelo nam je z vključujočim pristopom, neumornim delom in tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo, ministrstvi, vladnimi službami, razvojnimi sveti kohezijskih regij, ekonomskimi in socialnimi partnerji. Ker verjamemo, da lahko prihodnost oblikujemo skupaj, v dialogu z deležniki in razumevanjem izzivov, ki so pred nami.«

Sporazum določa, da bo Slovenija v finančni perspektivi 2021- 2027, ki se sicer izteče leta 2029, namenila:

  • 806 milijonov evrov za zeleni in nizkoogljični prehod; za naložbe, kot so pridobivanje sončne energije in vetra ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb;
  • 727 milijonov evrov za razvoj, raziskave in inovacije; za naložbe v raziskovalno infrastrukturo in raziskovalne zmogljivosti;
  • 769 milijonov evrov za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanja in usposabljanja;
  • 511 milijonov evrov za trajnostno in pametno mobilnost; za naložbe kot je posodobitev javnega potniškega prometa, zlasti železniške infrastrukture;
  • 95 milijonov evrov za teritorialne pristope kot sta urbani in lokalni razvoj;
  • 250 milijonov evrov za Savinjsko-Šaleško regijo zaradi opuščanja rabe premoga in prestrukturiranja Zasavja.

Minister Jevšek je izrazil tudi prepričanje, da bo Sloveniji do konca leta uspelo dokončati tudi program izvajanja evropske kohezijske politike: »Prav danes je Vlada RS sprejela program evropske kohezijske politike. V kratkem pričakujemo potrditev programa na obeh razvojnih svetih kohezijskih regij, sledi predložitev v formalno potrditev Evropski komisiji. Ob upoštevanju postopkov in rokov upamo, da bo Evropska komisija program odobrila do konca leta, kar je naš skupen cilj.«

Ko bo program potrdila tudi Evropska komisija, se bo črpanje sredstev naslednjega programskega obdobja lahko začelo, je še dejal minister Jevšek.

Komisarka Ferreira je ob podpisu dejala: »Skupaj bomo gradili pametnejše in sodobnejše slovensko gospodarstvo, bolj zeleno in pravičnejšo Slovenijo. Sporazum o partnerstvu je podpisan, sedaj je potrebno to udejanjiti na terenu. Skupaj smo odobrili ta sporazum, skupaj moramo zagotoviti, da bo uspešen.«

Izpostavila je nekatera prednostna področja vlaganj v novem programskem obdobju. Okrepiti je potrebno vlaganja v digitalizacijo in dvig konkurenčnosti, predvsem je treba več vlagati v področje inovacij, je dejala. Slovenija na tem področju, kot je poudarila komisarka, v zadnjih letih ni storila dovolj, v novem programskem obdobju zato temu namenjamo 727 milijonov evrov. Izpostavila je tudi področje zelenega prehoda in višanja deleža obnovljivih virov energije, kar prav tako prinaša nov sporazum.

Evropska komisija je prejšnji teden potrdila sporazum o partnerstvu, danes pa je evropska komisarka za kohezijo in reforme Elis Ferreira prispela na dvodnevni obisk Slovenije. Po današnjem podpisu sporazuma si bo komisarka jutri ogledala še nekaj projektov v Mariboru in Murski Soboti, ki so bili sofinancirani z evropskim sredstvi. 

Kohezijska politika je osrednja naložbena politika Evropske unija in kot taka pomembno prispeva k hitrejšemu razvoju unije. Sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja ekonomskih in socialnih razlik, kar pa je možno le z dolgoročnim načrtovanjem strukturnih reform in naložb. Sporazum vključuje naložbe vseh skladov evropske kohezijske politike, kamor spadajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad+, Kohezijski sklad in Sklad za pravični prehod. Poleg tega vključuje tudi naložbe Sklada za odpravljanje materialne prikrajšanosti ter Sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino