Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

15.04.2022

Spodbujamo prožne oblike učenja: Evropska sredstva za večnamenske romske centre kot inovativna učna okolja

Ljubljana, 15. april 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in podpiramo kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru sofinanciranega programa, za katerega sredstva prispeva Evropski socialni sklad, krepil kompetence, veščine in znanje romskih otrok – tako predšolskih otrok, učencev kot tudi mladostnikov – na način, da bo izboljšal njihovo vključenost in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v družbi. S projektom se bo torej sofinanciralo aktivnosti, v okviru katerih bodo razvite inovativne pedagoške prakse in prožnejše oblike za vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki, ki bodo prilagojene posebnostim dela s to skupino otrok. Razvite pedagoške prakse bodo nato uvedene v učna okolja večnamenskih romskih centrov ob upoštevanju načel individualizacije, personalizacije in diferenciacije na nivoju osnovnega in razširjenega vzgojno-izobraževalnega programa.

Foto: Črt Slavec

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino