Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

27.06.2023

Za gospodarstvo, turizem in šport letos na voljo še dodatnih 34,3 milijona evrov razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je povečalo obseg razvojnih sredstev, ki jih bo objavilo v tem letu iz začetno napovedanih 304,9 milijona evrov na 339,2 milijona evrov. Dodatna sredstva bodo namenjena za podporo zagonskim in hitro rastočim podjetjem ter inovativnim podjetjem, obenem pa bomo znatno povečali tudi obseg interventnih posojil za omilitev posledic energetske krize.

Fotografija prikazuje poslovneža, ki z dodatnimi investicijami dviguje dobiček.

»Lani in letos smo kot odziv na energetsko krizo, rusko-ukrajinsko vojno ter motnje v dobavah surovin namenili 440 milijonov evrov nepovratnih pomoči. Ministrstvo pa bo letos skupno razpisalo tudi več kot 339 milijonov evrov razvojnih sredstev, ki bodo pomemben vir pomoči podjetjem pri aktivnem preoblikovanju v zelene tehnologije in digitalizacijo,« je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poleg tega je minister omenil tudi 258 milijonov evrov povratnih sredstev, ki jih gospodarstvu ministrstvo namenja skupaj s SID banko. Z vsemi temi finančnimi spodbudami in ukrepi pomagamo slovenskemu gospodarstvu, da ohranja čim višjo konkurenčnost in produktivnost v času, ko se celotno evropsko gospodarstvo sooča z nestabilnimi razmerami.

Razvojna sredstva prihajajo iz treh virov, in sicer v največji meri iz kohezijske ovojnice Programa 2021–2027 – 43 odstotkov ter iz slovenskega integralnega proračuna – 48,5 odstotka, manjši del pa iz Načrta za okrevanje in odpornost – 8,5 odstotka ter kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014–2020 – 0,1 odstotka. Dodatnih 34,3 milijona evrov smo svojim ciljnim skupinam lahko namenili zaradi reorganizacije ministrstev in s tem povezanih prenosov pristojnosti.

Do sedaj je bilo v letu 2023 objavljenih že sedem razpisov v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov, in sicer za: sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji; uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu; za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije; za izvajalce letnega programa športa; za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev; za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023; ter za SPOT Global +.

Omenjene ukrepe izvaja MGTŠ in pa preko izvajalcev, ki so Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija)Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)SID banka in Slovenska turistična organizacija (STO).

Kakšne so spremembe načrta razvojnih spodbud?

Poleg ukrepov s področja športa, ki so omenjeni zgoraj, v načrt umeščamo tudi nov ukrep s področja podjetništva – to je vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast zagonskih in hitro rastočih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij v obdobju 2023–2028. Ta bo dopolnil in nadgradil obstoječo ponudbo podpornega okolja. Z ukrepom bomo podpirali tudi komercializacijo inovativnih (visoko)tehnoloških podjetniških idej, pri tem pa upoštevali specifičnost določenih panog.

Večje povišanje sredstev predvidevamo na ukrepu Nova interventna ugodna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize SPS (na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZPGOPEK). Poleg prej načrtovanih 10 milijonov evrov vplačil iz proračuna Republike Slovenije bomo za ta ukrep namreč dodatno namenili 20 milijonov evrov iz namenskega premoženja SPS, ki bo tudi izvajalec ukrepa.

Manjši povišanji načrtovanih sredstev, in sicer za 0,63 milijona evrov načrtujemo še na dveh ukrepih, to sta spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in pa mikro spodbude v lesarstvu 2.0.

Potencialne prijavitelje pozivamo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva, in da se s kakršnimikoli vprašanji vezanimi na navedene ukrepe obrnete na [email protected]

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino