Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

05.05.2023

Zaključna konferenca SMARTY z načrtom za vzpostavitev Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarne prihodnosti

Z izmenjavo dobrih praks na področju modernizacije in digitalizacije proizvodnih podjetij se je v Barceloni odvila zaključna konferenca projekta Interreg Europe – SMARTY. Zaključna konferenca je ponudila tudi priložnost za mreženja in pogovore o akcijskih načrtih regij, razvitih v okviru projekta SMARTY. Spremljanje uresničevanja načrtovanih aktivnosti bo zagotovo spodbudilo tudi nadaljnje pogovore o aktivnostih in potrebah podjetij v Evropi za digitalni in zeleni prehod, v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarne prihodnosti (NDC SRIP ToP).

Slika omizja na zaključni konferenci projekta Interreg Europe – SMARTY.

Ključni cilj projekta SMARTY je razvoj instrumentov na regijskih in državnih ravneh, ki predvsem malim in srednjim podjetjem nudijo podporo pri prehodu v Industrijo 4.0, avtomatizacijo in robotizacijo. V tem okviru smo slovenski partnerji projekta TECOS ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj skupaj z deležniki SRIP ToP aktivno prispevali k skupnemu razvoju NDC SRIP ToP, ki je vključen tudi v novo slovensko strategijo pametne specializacije, in  upošteva potrebe izobraževalnih, razvojnih, podpornih in raziskovalnih institucij, (predvsem malih in srednje velikih) podjetij in vseh ostalih v projekt vključenih deležnikov. V procesu načrtovanja NDC SRIP ToP smo upoštevali tudi izkušnje, pridobljene v projektu HIA z željo in ciljem zagotovit hiter dostop do:

  • podpornih storitev prototipiranja, 
  • izvajanja študij izvedljivosti, raziskav, razvoja in inoviranja, 
  • razvoja novih storitev, produktov in procesov,
  • izobraževanja in izgradnjo veščin, potrebnih za digitalni in zeleni prehod,
  • verificiranja obstoječih storitev, produktov in procesov ter 
  • financiranja. 

Slovenske projektne partnerje so zastopali predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in vodja Industrijskega združenja TECOS Simona Knežević Vernov, konference pa so se udeležili tudi direktor SRIP TOP Igor Kovač (Inštitut Jožef Štefan), direktorica Zbornice elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Andreja Hlišč in vodja konzorcija EDIH DIGI-SI Maja Sušec.

S projektom SMARTY smo pridobili tudi izkušnje drugih regij in držav da bi prispevali k vzpostavitvi in vzdržnemu delovanju NDC SRIP ToP z usposobljenimi strokovnjaki, neodvisno in odprto demonstracijsko infrastrukturo za potrebe podjetij in dostop do raziskovalno razvojne opreme s strokovno podporo. Verjamemo, da bo vse našteto zagotovilo promocijo in izmenjavo znanj med domačimi in tujimi institucijami ter zagotovilo dostop do mentorjev, storitev in finančnih virov.

Ob tem TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije  kot del NDC ToP razvija lastno pilotno demonstracijsko tovarno tudi v okviru projekta I3 3DoP. Tako TECOS kot partnerji projekta SMARTY si bomo za uresničevanje vizije Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarne prihodnosti prizadevali tako skozi lastne projekte kot tudi vključevanje in sodelovanje v NDC Pametne tovarne.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino