Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Medregionalno sodelovanje

Najširša oblika sodelovanja je medregionalno sodelovanje, poznano tudi pod imenom INTERREG-C. Pri tej vrsti sodelovanja gre za sodelovanje v širokem geografskem pomenu, ki ni omejeno le na področje Evropske unije, pač pa zajema tudi sosednje države.

Slovenija v programskem obdobju 2021–2027 sodeluje v štirih medregionalnih programih:

Cilji medregionalnih programov so:

  • krepitev učinkovitosti izvajanja kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj med regijami, programi, državami;
  • izboljšanje izvajanja programov in projektov Evropskega teritorialnega sodelovanja;
  • promocija razvojnih trendov na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, analiz, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino