Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo Strategije lokalnega razvoja šestih Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

Ljubljana, 11. 12. 2023 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je kot Organ upravljana v okviru ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (ESPRA 2021-2027) z odločbami potrdilo Strategije lokalnega razvoja (SLR).

Izbranih in potrjenih je šest Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (LASR), ena na obalnem in pet na celinskem delu ozemlja Republike Slovenije, kjer je prisoten reprezentativen sektor akvakulture. Z odločbo o potrditvi SLR se je LASR dodelila pravica do koriščenja sredstev za izvajanje projektov (vključno z dejavnostmi sodelovanja), delovanje LASR in pravica do izplačila pavšala druge faze pripravljalne podpore v višini 15.000 evrov.

Skladno z EU in nacionalno zakonodajo so morale biti LASR in SLR potrjene v enem letu od potrditve Programa ESPRA 2021-2027, torej do 30. 11. 2023. Za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA 2021-2027 je skupno namenjenih 12 milijonov javnih sredstev. Kljub majhnosti in specifičnosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova in akvakulture/marikulture sta oba izjemnega pomena za Slovenijo.

V okviru izvajanja CLLD, ki poteka po načinu »od spodaj navzgor«, so ciljne skupine vsi deležniki na izbranem lokalnem ribiškem območju, lokalna partnerstva, ki so pripravila strategije lokalnega razvoja, lokalne akcijske skupine za ribištvo, ribiči, ribogojci, javni sektor, vsi ostali lokalni deležniki, prebivalci izbranega območja, javne in raziskovalne inštitucije, nevladne organizacije, ranljive skupine, lokalne skupnosti…. Potrditev SLR predstavlja ključen korak pri uspešnem izvajanju Programa ESPRA 2021-2027 in odpira pot do koriščenja sredstev za spodbujanje inovacij, trajnostnega razvoja ter sodelovanja med lokalnimi ribiškimi skupnostmi. Bogate izkušnje iz preteklega finančnega obdobja bodo deležnikom v pomoč pri nadaljevanju uspešnega izvajanja projektov in s tem tudi učinkovito porabo EU sredstev.

Na leseni deski oblozeni kruhki z ribjim namazom. V ozadju jezero.

Vir: LAS Gorenjska košarica

Ljudje okoli mize na prostem posegajo po ribji hrani.

Vir: LAS Gorenjska košarica

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino