Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Mladi

Kakšne so možnosti sofinanciranja/financiranja štipendij za mlade?

Srednješolci

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Nov razpis za šolsko leto 2022/2023 bo Javni sklad objavil predvidoma konec januarja 2022.

Več si lahko preberete TUKAJ

Štipendija za študijske obiske dijakov v tujini za leto 2021

Štipendija za študijski obisk v tujini se dodeli dijakom na srednješolskem izobraževalnem programu oziroma študentom na višješolskem izobraževalnem programu ali na visokošolskem izobraževalnem programu 1. ali 2. bolonjske stopnje za študijski obisk v tujini. Velja za študijske obiske od 1. septembra 2021 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. avgusta 2022.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. septembra 2022. Več si lahko preberete TUKAJ

Študenti

Za študente in za osebe, ki se poklicno ukvarjajo z mladimi, so na voljo ERASMUS+ ukrepi.

Več si lahko preberete TUKAJ

Pogoji: za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Štipendija za študij s področja umetnosti

Štipendije za študij s področja umetnosti praviloma vsako leto podeljuje Ministrstvo za kulturo z razpisom, objavljenim na njihovi spletni strani, praviloma spomladi za študij z začetkom v naslednjem študijskem letu.

Delodajalci, v primeru, da zaposlijo mlade

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. decembra 2022.

Ciljna skupina: s pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice znova postale dejavne na trgu dela in vam jih predlagamo za vključitev. 

Več si lahko preberete TUKAJ

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. V letih od 2020 do 2022 je predvidena vključitev 528 brezposelnih v učne delavnice pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. junija 2022.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ

Prvo odprtje s.p. podjetja

Praviloma se za prvo odprtje s.p., podjetja odločajo mladi, nekje do 35 leta starosti.

Delna oprostitev plačila prispevkov za mlade podjetnike

V prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco se oprosti plačilo prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih se oprosti plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka. 

Več o tem si lahko preberete TUKAJ


Za katere poklice so na voljo štipendije? 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS je objavili razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati od 13. junija do 23. septembra 2022.

Višina štipendije za deficitarne poklice je 102,40 EUR mesečno. Izplačilo štipendij za deficitarne poklice je do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Sklad bo razdelil tisoč štipendij za deficitarne poklice. 

Letošnji nabor deficitarnih poklicev: 

 1. kamnosek,
 2. mehatronik operater,
 3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 6. elektrikar/elektrikarka,
 7. avtokaroserist/avtokaroseristka,
 8. pek/pekarica,
 9. slaščičar/slaščičarka,
 10. mesar/mesarka,
 11. tapetnik/tapetničarka,
 12. mizar/mizarka,
 13. zidar/zidarka,
 14. tesar/tesarka,
 15. klepar-krovec/kleparka-krovka,
 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 18. pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 19. gozdar/gozdarka,
 20. gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,
 21. dimnikar/dimnikarica,
 22. steklar/steklarka,
 23. tehnik/tehnica steklarstva.

Za dvojezični izobraževalni program pa je nabor: 

 1. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 2. avtoserviser/avtoserviserka, ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 3. predšolska vzgoja, ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 4. mehatronik operater/operaterka, ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 5. strojni tehnik/strojna tehnica, ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 6. kemijski tehnik/kemijska tehnica, ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 7. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino