Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Mrouce cajta

Vsebina projekta Mrouce cajta (Drobtinice časa) je trajnostno umeščena v prostor, ki bo na voljo vsem generacijam, tudi ranljivim skupinam. V okviru projekta se je skušalo na novo odkriti vrednote in pomen ter znanja in modrosti, ki so jih ustvarjali in jih še ustvarjajo tamkajšnji prebivalci.

Namen projekta je odkriti potenciale, ki jih ima kraj Podbrdo, jih trajnostno umestiti v prostor in jih ponuditi lokalnemu prebivalstvu za kvalitetnejše življenje v kraju samem in obiskovalcem kot razpršeni turistični produkt.

Projekt ozavešča in izobražuje ter z vzpostavljenim partnerstvom in mreženjem ohranja lokalno dediščino.  Hkrati se je uredila sprehajalna učna pot skozi del Podbrda, ki povezuje zgornji in spodnji del Podbrda. 

Vsebina projekta bo dodala dodatno vsebino turistično informacijskemu centru Podbrdo in tako prispevala k ohranitvi njegovega delovanja. Utrdila bo osnovno informacijsko podporo TIC-a Podbrdo ter omogočila zanimanje za nove storitve. Postavljeno partnerstvo bo pripomoglo k ohranitvi lokalne dediščine in pripomoglo, da bo lokalno prebivalstvo v zadostni meri cenilo svojo tradicijo, saj je bistvenega pomena za utrditev kulturne identitete in lahko pomembno prispeva k razvoju kraja.

 

Inovativni značaj se kaže v načinu pristopa k uresničevanju ciljev operacije. Bistvo je bilo v povezovanju in partnerskem sodelovanju med lokalnimi akterji: KTT Društvo Baška dediščina, Planinsko društvo Podbrdo in Turistično društvo Podbrdo, KS Podbrdo in Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. S postavitvijo »senika knjig« se bo na otroškem igrišču v Podbrdu vzpostavil nov medgeneracijski družabni prostor oz. se bo nadgradil obstoječi z novimi otroškimi igrali. Produkti operacije »namišljeno« povežejo kraj v eno celoto. Do pričetka operacije se dediščina kraja spoznava pretežno samo na enem mestu – Jakovkna hiša (TIC Podbrdo), po zaključku operacije pa bo Podbrdo delovalo kot razpršeni muzej. 

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, ki zasledujejo: – industrijsko dediščino (zgodovina TVI Bača Podbrdo in njen vpliv na razvoj in družbeno življenje v Podbrdu), – tehnično dediščino (Bohinjska proga / Bohinjski predor in Franz Vital Lusser), – zgodovinsko dediščino (dediščina Rapalske meje), – naravno dediščino (ohranjanje rastišča kratkodlakave popkorese, reka Bača s svojimi pritoki, tolmun Plumf, rastlinstvo Črne prsti), – kulturno dediščino (vzpostavitev novega družabnega prostora »knjige na bazenu« s postavitvijo »senika knjig«, otroških igral ter novih klopic), – športno-rekreacijsko vsebina (zgodovina prvega gorskega teka na Črno prst in prvega gorskega maratona štirih občin v Sloveniji).

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Dvig prepoznavnosti kraja Podbrdo z vidika dediščinskega potenciala  – predvsem je tu mišljena industrijska dediščina z ohranjanjem spomina na poklice in veščine, ki jih danes več ni, saj je tekstilna industrija v Sloveniji zamrla. Z zaprtostjo TVI Bača Podbrdo leta 2002, pa so tam znanje in veščine te dejavnosti za vedno obstale, vendar so med ljudmi oz. bivšimi zaposlenimi še žive.  Z organizacijo delavnic tako poteka prenos znanja med generacijami. Izšla je tudi knjižna izdaja “Kejžna karta me pisej” (Podbrdo na starih razglednicah), avtorica Olga Zgaga. Knjiga je eden od vidnih rezultatov projekta, ki razkriva, kako je v kraju polzel zgodovinski čas, puščal sledi na podobi kraja in uravnaval znanja, spretnosti in vedenja domačinov.

Pohod po sprehajalni učni poti Mrouce cajta, 15. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

12.00 - 12.30 : Zbor udeležencev na železniški postaji Podbrdo
12.30: Začetek dogodka

1. DEL - SPREHOD SKOZI PODBRDO
Na sprehodu boste spoznali zgodbe:
* bohinjske proge z istoimenskim predorom,
* časa med obema vojnama z rapalsko mejo,
* nekdanje Tovarne volnenih izdelkov "Bača" Podbrdo,
* prvega gorskega teka in prvega gorskega maratona v Sloveniji - PRTF, ki ga dopolnjuje slika iz peska Stanke Golob,
* izhodišča na Črno prst kot cvetni vrt Evrope,
* naravne dediščine (rastišče kratkodlakave popkorese, rastlinstvo Črne prsti, reka Bača s slapovi in tolmuni).

2. DEL - POT ČEZ MILPOH
Ogled Podbrda se bo nadaljeval po obnovljeni učni poti Milpoh, ki povezuje severni in južni del Podbrda s prelepimi razgledi,
pred tem pa bomo obiskali družabni prostor ob otroškem igrišču s senikom knjig.

3. DEL - CENTER PODBRDA
Ogled razstave o bivši TVI Bača Podbrdo ter video in tiskane produkcije projekta Mrouce cajta.

Utrinki z dogodka

Fotografija z dogodka predstavitve projekta Mrouce cajta
Fotografija iz dogodka projekta Mrouce cajta

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino