Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za 2021-2030

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, je pripravil Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA). Ta opredeljuje ključne aktivnosti za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2030.

Namen NSNA 2021-2030 je podati temeljne usmeritve, ki bodo spodbujale razvoj trajnostne, zelene, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture v Republiki Sloveniji. NSNA 2021-2030 je pripravila delovna skupina, imenovana s strani ministrice, pristojne za ribištvo. V delovni skupini so sodelovali Sektor za ribištvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo rejcev vodnih živali, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper, Društvo za preučevanje ptic in varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije ter predstavniki posameznih oblik akvakulture (sladkovodna akvakultura, morska akvakultura in školjkarji).

Za NSNA 2021-2030 je bila opravljena celovita presoja vpliva na okolje (CPVO), v okviru katere je bilo dne 21. 10. 2022 izdana odločba o potrditvi NSNA 2021-2030 in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027.

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 je bil s sklepom sprejet na Vladi RS, dne 26. 1. 2023.

Do dokumenta lahko dostopate tukaj.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino