Nadaljujemo z obsežnim naložbenim ciklom v slovensko zdravstvo: Evropska sredstva za prenovo objektov rehabilitacijskega centra Soča in Splošne bolnišnice Novo mesto

Ljubljana, 7. april 2022 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekta »COVID-19 – Energetska obnova objektov Orhideja in Vrtnica URI Soča« in »Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb SB Novo mesto (grad Mostek in grad Kamen)«. Oba projekta bosta prispevala k izboljšanju pogojev za bolnike in boljšemu delovnemu okolju zaposlenih.

Ministrstvo za zdravje bo v sklopu projekta, izvedenega v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, celovito energetsko saniralo objekta Orhideja in Vrtnica. Pri tem bodo sledili ciljem zmanjšati porabo vode ter toplotne in električne energije, minimizirati emisije toplogrednih plinov in posledično zmanjšati tekoče obratovalne stroške. Prenovljenih bo dobrih 18 tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine, projekt pa bo zaključen predvidoma do junija 2023. Sredstva bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

Potem, ko smo 5. aprila 2022 odobrili sredstva iz Kohezijskega sklada za prenovo ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto, smo sedaj odobrili še sredstva iz istega sklada za energetsko sanacijo dveh prvotnih zgradb v sklopu iste bolnišnice. V okviru tokratnega projekta je predvidena izvedba celovite energetske sanacije tako na ovoju kot na energetskih sistemih objektov grad Mostek in grad Kamen. Na omenjenih objektih bosta izvedena celovita sanacija toplotnega ovoja in hladilnega sistema, vgradila se bo varčna razsvetljava in vzpostavil centralni nadzorni sistem. Prenovljenih bo 1.446 kvadratnih metrov tlorisne površine.

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s tem nadaljujemo naše poslanstvo vračanja evropskih sredstev ljudem – tudi preko ustrezne zdravstvene infrastrukture in boljše zdravstvene oskrbe.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino