Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

NatureGame

Območje čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka se ponaša z izredno geološko, naravno in kulturno dediščino mednarodnega pomena. Cilj projekta NatureGame je bil predvsem z igrivim pristopom, v okviru posameznih modulov, čezmejno območje približati širši javnosti, posredovati raznolike vsebine o njegovi bogati geo- in biodiverziteti, poudariti pomen varstva in ohranjanja le te, ter s tem povečati zavedanje in ozaveščenost.

Glavni namen projekta je bil približati geološke, naravne in kulturno-zgodovinske posebnosti čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka širši ciljni skupini. Osredotočal se je na doživljajski prostor okoli gore Pece. Poudarek je bil na vzpostavitvi čezmejne mreže izletniških destinacij z upoštevanjem vidika trajnostnega turizma in okoljske ozaveščenosti. Vsaka izletniška destinacija v novi mreži ponudb na igriv način (NatureGame) predstavi eno ali več posebnosti regije. Čezmejno doživljajsko mrežo izletniških destinacij tvorijo obstoječe in na novo ustvarjene atraktivne ponudbe: Center za obiskovalce Geopark Karavanke,  Geo. Dom na Peci, ki predstavlja središče v celotni mreži in vključuje inovativno/interaktivno razstavo, Outdoorpark Črna na Koroškem, Kolesarska Info točka Poljana, Geoigra-zakladnicaMežica, Razširjeno plezališče Šmihel, Geo igralni prostor Železna Kapla ter interakcijski prostor Podjuna/Gora sv. Heme.

Osrednjo vlogo ima center za obiskovalce Geo. Dom, ki vključuje inovativno interaktivno razstavo za prenos znanja o izjemnih geoloških, naravnih in kulturno-zgodovinskih posebnostih Geoparka, prav tako pa ima tudi vlogo informiranja, vodenja ter usmerjanja obiskovalcev geoparka. V vsebinskem ospredju so geologija, narava in pokrajina, ki jo uporablja človek, ter podnebne spremembe in odnos človek-narava. Nadalje so se za obstoječe in na novo nastale izletniške destinacije razvili animacijski posnetki ter skupna turistična spletna in mobilna aplikacija imenovana Geopark Guide. Dodatno so se izvajale aktivnosti E-trženja preko kreativne komunikacije ponudb/destinacij in atrakcij s pomočjo različnih kanalov (Facebook, Youtube, Instagram, itd), prav tako pa je bila oblikovana in natisnjena info brošura »NatureGame« v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Vsaka posamezna izletniška destinacija posreduje vsebine o pomembni geo- in bio diverziteti in o pomenu varstva in ohranjanja le te, kar dolgoročno povečuje zavedanje in ozaveščenost.

 

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Vsaka posamezna, v projektu vzpostavljena izletniška destinacija posreduje vsebine o pomembni geo- in bio diverziteti čezmejnega območja in o pomenu varstva in ohranjanja le te, kar dolgoročno povečuje zavedanje in ozaveščenost.

Inovativnost projekta je v izdelani skupni čezmejni turistični spletni in mobilni aplikaciji, ki se izvaja v obliki igre. V aplikacijo so vključeni različni vodiči imenovani tourGUIDE, adventureGUIDE in Geo.DomGUIDE. Aplikacija je na voljo v treh jezikih (slovenskem, nemškem, angleškem) in je dostopna preko Trgovine Play, QR kode in v okviru splošne predstavitve NatureGame na spletnih straneh vseh vključenih projektnih partnerjev in Geoparka Karavanke. Z aplikacijo se je ustvaril nov inovativen čezmejni sistem informiranja, upravljanja, usmerjanja in prenosa znanja za ozaveščanje o pomenu naravne, kulturne in geološke dediščine čezmejne regije.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino