Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021-2027

Uredba (EU) št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

v svojem 50. členu določa odgovornosti upravičencev glede navajanja vira financiranja, in sicer je v prvi točki tega člena navedeno, da

upravičenci in telesa, ki izvajajo finančne instrumente, potrdijo, da so za operacijo prejeli podporo iz skladov, vključno s sredstvi, ki so ponovno uporabljena v skladu s členom 62 te iste uredbe.

Način izpolnjevanja te zahteve iz evropske uredbe je natančneje določen v dokumentu Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021-2027, ki ga je potrdil širši organ upravljanja na svoji tretji seji dne 6. 11. 2023.

Poleg obveznih elementov označevanja pa Navodila za informiranje tudi določajo, da se lahko neobvezno uporabljajo tudi elementi celostne grafične podoba sklada. Osnovni element celostne grafične podobe sklada je simbol ribice, ki si jo lahko iz spodnje povezave prenesete na svoj računalnik.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino