Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Obisk LASR iz Litve na MKGP

Ljubljana, 7. 12. 2023 – Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, so danes sprejeli delegacijo devetih predstavnikov nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in predstavnikov posameznih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo iz Litve.

Gostje, ki so v Sloveniji na študijskem obisku zaradi izmenjave izkušenj na področju izvajanja ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, bodo v prihodnjih dneh obiskali še LAS Posavje in LAS Istra.

Prisotne sta uvodoma pozdravila Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo in Uroš Zgonec, vodja sektorja za ribištvo. V nadaljevanju je vodja nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo iz Litve, Indrė Šidlauskienė predstavila izvajanje ukrepa CLLD v njihovi državi.

Vodja skupine za CLLD v Sloveniji, dr. Bety Breznik, je gostom predstavila osnovne podatkov o sektorju ribištva in akvakulture, zgodovino izvajanja ukrepa od programskega obdobja 2007-2013, ko se je pristop »od spodaj navzgor« v Sloveniji prvič izvajal, izvajanje LEADER/CLLD v programskem obdobju 2014-2020, ki je združeval sredstva iz treh različnih skladov (EKRSP, ESRR in ESPR), ter izzive in priložnosti samostojnega izvajanja CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino