Partnerstvo in sodelovanje z deležniki

Skladno z Uredbo Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru strukturnih in investicijskih skladov država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos. Vlada je na 40. redni seji, dne 18. 7. 2019, naložila Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ustanovila tri delovne skupine, v katere so vključeni predstavniki in predstavnice naslednjih partnerjev:

  • Pristojni regionalni, lokalni, mestni in drugi javni organi
  • Ekonomski in socialni partnerji
  • Organi, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski part­nerji, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spod­bujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskrimi­nacije.

Dogodki v okviru programiranja 2021-2027

Izmenjava informacij in predlogov

Preberi več

Poslanska vprašanja in pobude

Izmenjava informacij in predlogov

Preberi več

Partnerski sporazum – vprašanja, pobude partnerjev in odgovori

Izmenjava informacij in predlogov

Preberi več
Programi - vprašanja, pobude partnerjev in odgovori

Programi – vprašanja, pobude partnerjev in odgovori

Izmenjava informacij in predlogov

Preberi več

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino