Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Partnerstvo in sodelovanje z deležniki

Skladno z Uredbo Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru strukturnih in investicijskih skladov država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos. Vlada je na 40. redni seji, dne 18. 7. 2019, naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (tedanji Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je ustanovilo tri delovne skupine, v katere so vključeni predstavniki in predstavnice naslednjih partnerjev:

  • Pristojni regionalni, lokalni, mestni in drugi javni organi
  • Ekonomski in socialni partnerji
  • Organi, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski part­nerji, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spod­bujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskrimi­nacije.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino