Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Podjetniški inkubator Krško

Podjetniški inkubator Krško zagotavlja urejene in dostopne prostore za delovanje zagonskih in start-up podjetij ter MSP. Njegov namen je hitrejše ustanavljanje novih in razvoj obstoječih MSP, nudenje podpore v obliki izobraževanj, mentorstev, skupne promocije in izmenjave dobrih praks.

Mestna občina Krško je k projektu pristopila z namenom zagotovitve materialnih in programskih oz. vsebinskih pogojev za vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja. Posavje je bilo takrat namreč ena redkih regij brez lastnega podjetniškega inkubatorja. Da bi vzpodbudili mreženje znanja, nadgradnjo kompetenc, internacionalizacijo in coworking, so s projektom želeli zagotoviti najprej materialne pogoje za delovanje inkubatorja. Tako so rekonstruirali objekt na Cesti krških žrtev 44 v Krškem in v njem izpostavili podjetniški inkubator, ki prispeva k hitrejšemu ustanavljanju in razvoju obstoječih podjetij, nudi oporo gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Vpliva na boljšo prepoznavnost in kadrovsko situacijo v regiji, spodbuja in prenaša dobre gospodarske prakse in nudi pomoč zagonskim podjetjem.

Projekt naslavlja predvsem zagotovitev materialnih pogojev za inkubator, Mestna občina Krško pa se je s pridobitvijo EU sredstev zavezala tudi k izvajanju aktivnosti oz. dejavnosti inkubatorja. Tako se izvaja program podjetniškega inkubatorja s katerim upravlja javni zavod Center za podjetništvo in turizem Krško. Inkubator z ugodnim najemom poslovnih prostorov tako nudi vrsto promocijsko-motivacijskih dogodkov, usposabljanja, tečaje, informiranje in svetovanje, usmerjanje, mentorstvo ipd.

Projekt je inovativen, saj je v regijo prinesel prvi podjetniški inkubator, nudi ugoden najem poslovnih prostorov, z njim se je rekonstruirala zapuščena in neuporabna stavba v starem mestnem jedru Krškega. Projekt po svoji vsebini odgovarja na družbene izzive okolja in prispeva k regionalnemu razvoju ter izboljšanju poslovnega okolja.

Fotografija Podjetniškega inkubatorja Krško

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Fotografija Podjetniškega inkubatorja Krško

Podjetniški inkubator Krško nudi podporo v začetkih podjetniške poti ter pripeva k razvoju mladih podjetij. Vzpodbuja mreženje znanja in nadgradnjo kompetenc. Izvaja izobraževanja, svetovanja, mentorstvo ter pomoč pri razvoju idej.

S pomočjo kvalitetnih izobraževanj se povečuje baza zainteresirane javnosti in pridobivajo se potencialna podjetja, ki bi lahko vstopila v podjetniški inkubator. Vsako leto se pripravljajo različna brezplačna izobraževanja glede na predloge podjetij v inkubatorju. Na leto se izvede med 5 in 10 delavnic, vsaj dva ogleda dobre prakse, izobraževanja in usposabljanja.

Dan odprtih vrat, 27. september 2023

PROGRAM DOGODKA


Lokacija: Podjetniški inkubator Krško
Časovnica: 10.00 - 14.00

Voden ogled Podjetniškega inkubatorja Krško (vodi vodja PI mag. Karl Vertovšek),
ogled inkubatorja s predstavitvenim filmom, pogovor s prisotnimi podjetniki,
predstavitev programa podjetniškega inkubatorja.

Lokacija: Podjetniški inkubator Krško
Časovnica: 14.00 - 20.00

Regionalni hekatlon: "EIT Food Deep Dive Posavje 2023 - Trajnost, prehranski sistem in turizem
Podjetniški inkubator Krško v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Lokacija: Klet Krško, Rostoharjeva ulica 88, Krško
Časovnica: 20.30 - 21.30

EIT Food Hub Slovenija: Spoznaj start-upe Posavske regije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.
* "Planet zemlja v tretjem tisočletju", pogovor z g. Stanetom Rožmanom, nekdanjim predsednikom uprave NEK Krško.
* Predstavitev posavskih živilskih podjetij in mreženje.

Utrinki z dogodka

Foto: FB Podjetniški inkubator Krško

Udeleženci dogodka Podjetniški inkubator Krško.
Udeleženci dogodka Inkubator Krško.
Fotografija udeležencev dogodka Inkubator Krško.
Udeleženci na dogodku Inkubator Krško.
Dogodek Podjetniški inkubator Krško
Dogodek Podjetniški inkubator Krško.
Dogodek Inkubator Krško.
Dogodek Podjetniški inkubator Krško. Slika ljudi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino