Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri Kam na izlet

 1. Organizator akcije je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
 2. Nagradno vprašanje ALI poziv za objavo fotografije objavimo vsak petek v obdobju od 25. marca do 31. decembra 2022 na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/EUSkladi
 3. Nagradna vprašanja se nanašajo na kohezijsko politiko in na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz naslednjih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali Evropski socialni sklad. Prav tako se lahko nagradna vprašanja nanašajo na nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost.
 4. Upoštevali bomo le pravilne odgovore, pa tudi delno točne odgovore, če bo mogoče prepoznati ustreznost odgovora. Izmed vseh prispelih odgovorov bomo enkrat tedensko izžrebali enega nagrajenca*, ki bo prejel nagradni paket SVRK-a ali promocijske artikle partnerjev v nagradni igri.
 5. Pogoji za udeležbo v akciji so: udeleženec* objavi fotografijo/udeleženec odgovori na nagradno vprašanje/udeleženec sporoči kontaktne podatke za pošiljanje nagrade (naslov).
 6. Prejemnik nagrad bo vsak udeleženec, ki bo v komentar na FB objavil fotografijo iz lokacije.
 7. Rok za oddajo fotografije: dva tedna.
 8. Rok za oddajo nagradnega vprašanja: en teden.
 9. Seznam nagrad: promocijski artikli EU skladi ali promocijski artikli partnerjev pri nagradni igri.
 10. Sodelujoči* je lahko fizična oseba s stalnim prebivališčem v EU. Sodelujoči* se strinja s pogoji in pravili za sodelovanje, ob prejemu nagrade pa soglaša, da bo podal potrebne osebne podatke za prevzem nagrade.
 11. Vsak sodelujoči* lahko sodeluje le enkrat. Večkratne odgovore istega pošiljatelja bo komisija izločila iz postopka izbire pravilnih odgovorov.
 12. Prejemnik* nagradnega paketa SVRK dovoljuje objavo svojega imena in priimka na družbenih omrežjih organizatorja.
 13. V kolikor sodelujoči ne pošlje svojih podatkov v 14 dneh od poziva, se nagrada ne podeli. Nagrada se v tem primeru podeli naslednji osebi po seznamu žrebanja.
 14. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja v nagradni igri.

*Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV: upravljalec osebnih podatkov je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: [email protected]. Pooblaščena oseba za  varstvo osebnih podatkov je mag. Zora Noč, elektronski naslov: [email protected]. Podatki se zbirajo za namen nagradne igre Kam na izlet. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna privolitev udeležencev nagradne igre.  Osebni podatki se bodo hranili za čas nagradne igre in sicer v obdobju treh tednov po objavi nagradne igre, po izteku nagradne igre bodo uničeni.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino