Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Posredniški organ

Naloge posredniškega organa za P ESPRA 2021-2027 izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).

Kot posredniški organ bo ARSKTRP izvajal vse aktivnosti P ESPRA 2021-2027, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Uredba izvjaanju aktivnosti je v pripravi. ARSKTRP bo za izvjaanje P ESPRA, poleg MKGP, tudi najpomembnejša INFO točka (e-naslov: [email protected]), in sicer v okviru njenega klicnega centra na telefonski številki (01) 580 77 92. Zainteresiranim bodo nudili podrobne informacije o vseh aktivnostih (namen, vsebina, upravičene aktivnosti in stroški, merila za izbor in posebnosti posameznih aktivnosti), pogojih javnih razpisov in razpisni dokumentaciji ter načinu pridobivanja sredstev (postopki).

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino