Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

POSTOPEK CPVO – PRIDOBITEV MNENJA MOP O USTREZNOSTI OSNUTKA OKOLJSKEGA POROČILA

APRIL 2022

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 25. aprila 2025, skladno s 1. odstavkom 42. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Ministrstvu za okolje in prostor poslalo prvo verzijo Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo vplivov na varovana območja.
 

JUNIJ 2022

7. junija 2022 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) prejelo dopis (zadeva: Dopolnitev Okoljskega poročila za Program evropske kohezijske politike 2021-2027) v katerem je MOP sporočil, da »okoljsko poročilo še ni ustrezno in ga je treba dopolniti« skladno s prejetimi pripombami in mnenji ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo ter Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za kulturo in Zavod za ribištvo Slovenije, mnenja na okoljsko poročilo, v zakonsko določenem roku, niso podali, kar skladno z drugim odstavkom 42. člena ZVO-1 pomeni, da navedena ministrstva in organizacije na predmetno okoljsko poročilo nimajo pripomb in da je okoljsko poročilo s stališča njihovih pristojnosti ustrezno.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je na podlagi zgornjih mnenj in pripomb dopolnila Okoljsko Poročilo Programa EKP 2021-2027 in ga 27. junija 2022 (ter še dodatno dopolnitev 29. junija) poslala na MOP v nadaljno obravnavo.

JULIJ 2022

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 12. julija 2022 s strani Ministrstva za okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1, prejelo pozitivno pisno mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (v nadaljevanju: Programa).

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino