Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

POSTOPEK CPVO – PRIPRAVA OSNUTKA OKOLJSKEGA POROČILA

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo okoljskega poročila, izvedene delavnice vsebinjenja in elektronsko posredovanih pisnih pripomb in predlogov je bil pripravljen osnutek Okoljskega poročila, ki je bil 25. aprila 2012 skladno s 1. odstavkom 42. člena ZVO-1 poslan Ministrstvu za okolje in prostor, skupaj z dodatkom za presojo vplivov na varovana območja in osnutkom Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, verzija 1.0.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino