Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Posvet z mladimi: Zelena prihodnost SAŠA regije

Kraj: SAŠA inkubator, Velenje

Datum: 22. 4. 2022 ob 10:00

Moderatorka: Monika Legnar, STEP inštitut

Delavnico smo začeli z uvodnim pozdravom, predstavitvijo poteka dogodka in nagovorom Petra Dermola, župana Mestne občine Velenje, Biljane Škarja, direktorice razvojne agencije SAŠA regije, Ane Anžej, direktorice SAŠA inkubatorja in Marjane Dermelj iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Sledil je motivacijski intervju z ustanoviteljem podjetja Hooray studios, Micem Melanškom. Večji del delavnice je potekal v obliki moderirane razprave, kjer smo želeli dobiti vpogled, kako mladi vidijo prihodnost SAŠA regije. Na delavnici je sodelovalo pet skupin mladih in ena skupina odločevalcev. Skupinsko delo je potekalo v dveh krogih. V prvem krogu so mladi s pomočjo vprašanj in podvprašanj razmišljali o petih vidikih zelene prihodnosti SAŠA regije. Področja so bila mobilnost, zeleni prehod, gospodarski razvoj, sanacija in revitalizacija, kaj pritegne mlade v SAŠA regiji ter veščine, znanja in kompetence. Ko so v skupinah zaključili z razmišljanjem o navedenih temah, so imeli priložnost, da si ogledajo plakate ostalih skupin in dodajo svoje komentarje. V drugem krogu so mladi rangirali pet strateških ciljev SAŠA regije po pomembnosti posameznega cilja za mlade. Poleg tega so imeli priložnost dodati še svoj cilj oz. komentirati, kaj še manjka v predvidenih ciljih. Vzporedno so odločevalci razmišljali, kako mlade aktivneje vključiti v odločanje o politikah ter kako vključiti čim bolj raznolike skupine mladih.

Po izdelavi plakatov so sledile predstavitve ugotovitev vseh skupin mladih. Na koncu delavnice je Monika Legnar predstavila projekt Smart-Y ter mlade povabila k sodelovanju na heckatonu. Sledila je še evalvacija in pogostitev za udeležence. Tako med skupinskim delom kot pri predstavitvah plakatov je bilo razvidno, da so mladi z veseljem sodelovali v takšni aktivnosti. Imeli so precej predlogov glede prihodnosti SAŠA regije, ki so povzeti v nadaljevanju.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino