Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Posvet z mladimi: Zelena prihodnost Zasavja

Kraj: Katapult, Trbovlje

Datum: 12. 4. 2022 ob 10.00

Moderatorka: Maja Jotić, STEP Inštitut

Delavnico smo začeli z uvodnim pozdravom, predstavitvijo poteka dogodka in nagovorom Marjane Dermelj iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Sledil je motivacijski nagovor dr. Jureta Kneza in njegovih sodelavcev iz podjetniškega pospeševalnika Katapult. Večji del delavnice je potekal v obliki moderirane razprave, kjer smo želeli dobiti vpogled, kako mladi vidijo prihodnost Zasavja. Skupinsko delo je potekalo v dveh krogih. Mladi so bili razdeljeni v štiri skupine, odločevalci pa so skupaj sodelovali v eni. Vse skupine so bile spodbujene, da svoja mnenja in ideje zapišejo na plakat. V prvem krogu so mladi diskutirali o vprašanjih, povezanih s strateškimi cilji, predvsem o prometni povezljivosti Zasavja, trajnostnem razvoju ter o načinih spodbujanja mladih, da ostanejo  v Zasavju. Poleg sodelovanja v začetnih skupinah, so imeli mladi na voljo tudi nekaj časa, da zaokrožijo med druge skupine. V drugem krogu smo skupinam mladih dali plakate, kjer so bili zapisani strateški cilji ONPP Zasavje. Prosili smo jih, da podajo mnenje na opredeljene cilje, razmislijo, če bi kaj spremenili oziroma, če kaj manjka. Odločevalci so v prvem krogu razmišljali o tem, kako že zastavljeni strateški cilji vključujejo mlade. V drugem krogu smo jih spodbudili k razmisleku o načinih, da bi mlade še bolj spodbudili k vključevanju v oblikovanje politik ter kako bi dosegli čimbolj raznolike skupine mladih.

Po delu v skupinah je sledila skupna razprava, kjer je vsaka skupina predstavila svoje ugotovitve. Na koncu je moderatorka Maja Jotić predstavila projekt SMART-Y in mlade povabila, da se prijavijo na mednarodni virtualni hackathon, kjer bo v ospredju iskanje rešitev za aktualne probleme lokalnih politik. Dogodek bo mladim omogočil mednarodno povezovanje z drugimi mladimi iz različnih evropskih držav.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino