Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

PRO-AKT – Zdravje na dlani

PRO–AKT je program celostnega pristopa k aktivnostim za dvig preventivne kulture na področju skrbi za zdravje zaposlenih in uporabnikov, preprečevanje in obvladovanje kostno mišičnih obolenj in zmanjšanje absentizma. Z nadgradnjo integrirane obravnave uporabnikov so družbeno odgovorno ravnanje prenesli na zaposlene, s ciljem večjega zadovoljstva zaposlenih, posledično uporabnikov in svojcev.

S projektom CrossCare so upravičencem zagotavljali integrirano/celostno oskrbo na domu. V sklopu le-te so bile uporabnikom na voljo storitve socialnega in zdravstvenega varstva: fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega, dietetika in pri določenih projektnih partnerjih tudi storitve socialne oskrbe. Projekt je bil odličen pokazatelj, kako lahko integrirana oskrba na domu prispeva k hitrejši rehabilitaciji posameznika, k boljši kvaliteti življenja ljudi, ki lahko s pomočjo storitev integrirane oskrbe ostajajo v domačem okolju in pri tem ohranjajo samostojnost. Ob skrbi za sodelujoče v projektu se je vnovič pokazalo, kako pomembna je skrb za zaposlene, ki izvajajo storitve socialnega in zdravstvenega varstva. Zato so v želji po narediti nekaj več na področju varnosti in zdravja pri delu, kot enega izmed izročkov projekta CrossCare, oblikovali projekt PRO-AKT –  Zdravje na dlani, katerega cilj je z inovativnimi vsebinami aktivno pristopiti k izboljšanju varnosti in zdravja na delovnem mestu in izboljšanju splošnega počutja in zdravja zaposlenih. 

 

Oblikovali so mozaik redne, uravnotežene prehrane, pravilnega spanca, smeha, vaj za krepitev telesa in sprostitev duha zahteva 30 minut časa dnevno, novo kulturo odnosov. Poudarki projekta so na preprečevanju in obvladovanju kostno mišičnih obolenj, povezanih z delom, zmanjševanju absentizma, dvigu preventivne kulture na področju promocije zdravja in v zavedanju, da lahko veliko storimo za svoje zdravje tako v okviru delovnega kot prostega časa. Projekt naslavlja tudi kulturo usklajenih odnosov. Z boljšo povezanostjo delovnega kolektiva in s tem večjo produktivnostjo in usmerjenostjo k doseganju skupnih zastavljenih ciljev utirajo pot družbeni odgovornosti v javnem sektorju, posebej na področju socialnega varstva. Zaposleni v zavodu »živijo« skladno s PRO-AKT projektom, ki temelji na njihovih vrednotah in jih oblikuje v izjemno povezano, sodelovalno in  empatično skupnost. Z ambasadorjem zdravja skrbijo za redne aktivnosti – PRO-AKT vaje na delovnem mestu in doma, terapija ob poškodbah ali  preventivne narave (fizioterapija, delovna terapija, terapevtske masaže, svetlobna terapija, joga, ipd.), svetovanje in skrb za zdravo prehrano, hidracija, telesna dejavnost, smeh, prilagoditve na delovnem mestu in pravilna izvedba vsakdanjih/delovnih opravil.

Ekipa center za pomoč na domu Maribor

Projekt prispeva h krepitvi veščin

Ekipa center za pomoč na domu Maribor

Projekt spodbuja pridobivanje, razvoj in krepite osebnih veščin – delavnost, družabnost, izvirnost, motiviranost, obzirnost, odločenost,  organizacijo, pogum, prijaznost, prilagodljivost, točnost, temeljitost, učinkovitost, zanesljivost, prenos znanja. Z vsakodnevnim sistematičnim načinom izvajanja PRO-AKT aktivnosti se krepijo veščine, ki pripomorejo k bolj zdravemu, motiviranemu in zadovoljnemu posamezniku, ki kot del kolektiva veliko pripomore k boljšim medosebnim odnosom, boljši delovni klimi in posledično boljše opravljenem delu posameznika in celega kolektiva. S prenosom »dobre prakse« v druga delovna okolja, PRO-AKT širi meje družbene odgovornosti v širši skupnosti. Sodelavci CPND Maribor pa so ob skrbi zase usvojili tudi veščino prenašanje znanja na druge – svoje družinske člane, prijatelje, znance. Kot zavod so si zadali, da ob svetovnem dnevu srca, 29. 9., izvedejo celodnevni medgeneracijsko medinstitucionalni dan, na katerem bomo imenovali PRO-AKT ambasadorja, njihovo znanje in veščine iz  projekta pa prenesli na posameznike in na vsaj 4 zavode in organizacije.  

Dan odprtih vrat, 4. oktober 2023

PROGRAM DOGODKA

Lokacija: prostori Centra za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, Maribor
Časovnica: celodnevni dogodek, začetek ob 9.00

9.00 - 9.20: Pozdravni govori (direktorica, predstavnik MSP RS, predstavnik MOM, predstavnik republike Črne gore
9.20 - 9.40: ProAkt - predstavitev projekta
9.45 - 9.55: Podpis pisma o podpori projektu s partnerji iz Slovenije in tujine
10.00 - 10.10: Voden aktivni odmor
10.10 - 10.50: Prenos znanja
10.55 - 11.30: Malica
11.30 - 12.30: Okrogla miza: Pomoč na domu v luči dolgotrajne oskrbe
12.30 - 12.40: Odmor
12.40 - 13.00: Praktični prikaz - refleksoterapija, prikaz nastanka ProAkt brošure, predstavitev ProAkt sobe
13.10 - 13.20: Center za krepitev zdravja - tehnike sproščanja
13.20 - 13.30: Zdrav način življenja, imenovanje ProAkt ambasadorke
13.30 - 14.30: Rekreacija - kratek pohod na Kalvarijo, zaključek z jogo

Za obisk dogodka svetujemo lahkotnejšo obutev in oblačila.

Utrinki z dogodka

Foto: FB Center za pomoč na domu Maribor

Ljudje na dogodku projekta ProAkt.
Ljudje na dogodku projekta ProAkt.
Ljudje na dogodku projekta ProAkt.
Ljudje na dogodku projekta Proakt.
Ljudje na dogodku projekta ProAkt.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino