Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

V okviru projekta bo vzpostavljena Platforma CzK s koordinacijskim centrom v Ljubljani in projektnima pisarnama v Ljubljani ter Mariboru, s čimer se bo zagotavljalo podporno okolje za razvoj ter opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti kreativno-kulturnega sektorja (KKS).

Platforma bo omogočala sodelovanje med KKS, javnim in zasebnim sektorjem, deležniki z različnih področij (gospodarstvo, izobraževanje, strokovna združenja, znanost, raziskave, turizem itd.) in z akterji podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost. Njihovo okrepljeno sodelovanje in povezovanje bo prispevalo k pridobivanju novih znanj, veščin, izmenjavi dobrih praks v različnih sektorjih, implementaciji ustreznih politik na tem področju ter k učinkovitejšemu delovanju in razvoju KKS.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino