Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Evropska komisija je leta 2001 v Zelenem dokumentu »Promoting a European framework for corporate social responsibility« opredelila ključne
usmeritve za podjetja pri upravljanju družbene odgovornosti. Družbeno odgovornost podjetij je opisala kot koncept, po katerem se podjetja odločijo prostovoljno prispevati k boljši družbi in čistejšemu okolju. To odgovornost izkazujejo do zaposlenih in do ostalih deležnikov, na katere vpliva poslovanje podjetja, in ki lahko vplivajo na podjetje.

Večina definicij družbeno odgovornost podjetij opisuje kot koncept, po katerem podjetja v svoje poslovanje in interakcijo z deležniki prostovoljno
integrirajo družbene in okoljske dimenzije. Družbena odgovornost pomeni ne le izpolnjevanje zakonskih zahtev, ampak tudi večje investicije v človeški kapital, v okolje in odnose z deležniki. Investicije, ki presegajo osnovne zakonske obveze na družbenih področjih, kot so na primer izobraževanje, delovni pogoji ali odnosi z zaposlenimi, lahko imajo neposreden učinek na produktivnost in posledično konkurenčnost podjetja.

Upravičenec Ekvilib Inštitut je skupaj s projektnimI partnerji v okviru projekta »Družbeno odgovoren delodajalec – Certifikat družbeno odgovorno
podjetje« (izbran projekt v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij) zasnoval nov certifikat
Družbeno odgovoren delodajalec, katerega osrednji namen je skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih in negospodarskih subjektov v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000, ki podjetjem in organizacijam predlaga smernice, kako delovati družbeno odgovorno ter tako z etičnim in transparentnim upravljanjem prispevati k zdravju in blaginji družbe. Gre za edini certifikat na tem področju v Sloveniji, ki je razvojno naravnan in poleg ozaveščanja tudi spremlja napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti do zaposlenih.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino