Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU. Glasujte za naj EU projekt 2024 do 8. maja!

Projekt »e-Šolska torba« temelji na treh stebrih šole 21. stoletja:
• vzpostavitev e-učnega okolja
• razvoj ustreznih e-vsebin
• izobraževanje e-kompetentnega učitelja
Z namenom večje uporabe inovativnih pristopov in večje izrabe možnosti, ki jih v procesu izobraževanja ponuja sodobna tehnologija se je v projektu sledilo cilju izboljšanja znanja, spretnosti in kompetenc mladih ter usposobljenosti učiteljev na področju izobraževalnih e-storitev in e-vsebin.
V okviru projekta je bila zagotovljena tehnična in vsebinska nadgradnja portala za e-vsebine (eTorba) s pripadajočim avtorskim orodjem za izdelavo e-vsebin (eUrejevalnikom).
Vzpostavljena enotna nacionalna platforma za elektronske učbenike in druga učna gradiva (etorba.sio.si) z brezplačnimi in strokovno pregledanimi e-gradivi tako ponuja 40 novih oziroma nadgrajenih in osveženih interaktivnih učbenikov in elektronskih gradiv.
Osvežena gradiva so zastavljena kot interaktivno gradivo, ki omogoča tako samostojno delo učenca (takoj ponuja odgovore in omogoča povratne informacije) kot tudi delo v razredu. Dejavnosti v i-učbenikih so diferencirane, vključenih je veliko posnetkov, videoposnetkov, animacij, shem itd.
V okviru platforme deluje tudi e-bralnik, ki omogoča večjo aktivnost učencev pri učenju z elektronskimi učnimi gradivi: podčrtovanje, označevanje, dodajanje zapiskov, ob tem pa tudi razlago besed z neposredno povezavo s portalom Fran oziroma Franček. Omogoča tudi prilagajanje prikaza za lažje branje.
Platforma predstavlja trajnostno rešitev za vse uporabnike, saj so pomembna elektronska učna gradiva zbrana na enem mestu, njihova uporaba pa je mogoča z enim uporabniškim računom.


Koristi:
• Učenci in dijaki lahko na portalu najdejo učbenike in druga gradiva, ki upoštevajo značilnosti učenja na spletu.
• Učitelji lahko s pomočjo portala izdelajo svoja multimedijska gradiva, ki jih potrebujejo pri pouku.
• Založniki bodo na portal lahko dodajali svoja e-gradiva.

Portal eTorba skupaj z eUrejevalnikom in eBralnikom se bo v nadaljnjih projektih vzdrževal, nadgrajeval in posodabljal.
V skladu z Akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje 2021-2027, digitalno izobraževanje predstavlja izobraževanje, ki v fizičnem in virtualnem učnem okolju smiselno, varno in interaktivno uporablja digitalno tehnologijo s ciljem dviga znanja in kompetenc vseh udeležencev izobraževanja. Predstavljen projekt sledi temu cilju na področju rabe elektronskih učnih virov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino