Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

5-letni projekt Art kino mreže Slove­nije (AKMS) Filmska osnovna šola (FOŠ) je s strokovnimi usposa­bljanji ter informacijskim spletiščem Šola filma kontinuirano in sistematično krepil kompeten­ce strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov in filmskih ustvarjalcev ter ustvarjalk na področjih filma. Projekt je vzpostavljal dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter mladimi kulturnimi delavci in preko izmenjave izkušenj razvijal inovativna učna okolja in prožne oblike učenja, kar je dvignilo kakovost izvajanja programov filmske vzgoje.

FOŠ je preko strokovnih usposabljanj in informacijskega spletišča povečala dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin in o njih ozaveščala po celotni Sloveniji, predvsem izven večjih mestnih središč, kjer so glede ponudbe filmsko-vzgojnih programov prikrajšani. Vsebino programa strokovnih usposabljanj in informacijskega spletišča so aktivno sooblikovali strokovni delavci osnovnih šol, ki so v sprotnih evalvacijah izrazili svoje potrebe in želje. Po prvem letu strokovnih usposabljanj so se odločili, da s šolskim letom 2018/2019 za naslednja tri leta usposabljanja tematsko prilagodijo učnemu načrtu izbirnega predmeta Filmska vzgoja v osnovnih šolah in s tem nudijo podporo tudi strokovnim delavcem, ki izvajajo izbirni predmet. V šolskem letu 2020/2021 je kar 132 osnovnih šol izvajalo izbirni predmet Filmska vzgoja, v projekt FOŠ pa je bilo vključenih 80% vseh šol, ki so predmet izvajale.

V projekt FOŠ so skupno vključili 1341 strokovnih delavcev iz 280 različnih osnovnih šol, s čimer so presegli napovedane kratkoročne učinke v prijavi (480 strokovnih delavcev iz 160 različnih osnovnih šol). 203 šole, ki so se priključile projektu, so prihajale iz manjših krajev. V projektu je sodelovalo 51 kulturnih institucij na področju filma, 54 ustvarjalcev in ustvarjalk, od katerih jih je bilo 26 mlajših od 35 let, ko so se priključili projektu. V projekt so vključili tudi 15 študentov iz petih visokošolskih zavodov, ki imajo v svojem kurikulumu tudi film.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino