Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Projekt na inovativen način – preko trofaznega usposabljanja – pripravlja mlade do dopolnjenega 29. leta na zaposlitev v okolju,
ki ga močno zaznamuje četrta industrijska revolucija. Običajno podjetniški inkubatorji sprejemajo podjetniške ideje zaradi ideje same.
Posledično se vanje lahko vključi le zelo majhen odstotek mladih. Izobraževalni sistemi pa naglim tehnološkim spremembam le težko sledijo.
Inkubator 4.0 pa je v skladu z načeli mladinskega dela odprt za vse mlade iskalce zaposlitve, posebej za mlade z manj priložnostmi.
Omogoča jim karierno orientacijo, razvoj lastne družbene pobude, pridobivanje kompetenc ter priložnost preizkusiti svojo zamisel v praksi.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino