Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Način zaposlovanja je nespremenjen že vsaj 50 let. Poteka po že pregovornem pošiljanju prošenj, čakanju na razgovor in na koncu zaposlitvi.
Vmes je seveda mnogo zavrnitev, še več neodgovorjenih prošenj. Na uvodu smo si zastavili vprašanje, ali lahko s projektom spremenimo način
zaposlovanja na način, ki bo na eni strani mladim sporočal, da jim ni potrebno pošiljati prošenj in čakati, na drugi strani pa delodajalcem p
onudil sposoben kader. Cilj projekta je tako ustvariti inovativen način zaposlovanja, ga v času projekta preizkusiti v Zasavski in Savinjski regiji ter na koncu projekta razširiti na vso Slovenijo. Nov način zaposlovanja temelji na preprosti ideji – dokaži svoje delovne izkušnje, znanja in sposobnosti skozi reševanje izziva, ki ga ponudi podjetje in dobiš zaposlitev. Tovrstno prakso že dalj časa uporabljajo uspešna podjetja, kot so Google, Facebook itd. V projektu mlade usposabljamo z veščinami in znanji, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje. Podjetjem bomo skozi projekt pomagali ustvarjati izzive, mladim pa bomo mentorji pri reševanju izzivov. Na koncu projekta bo tako nastala živahna skupnost mladih in podjetnikov, ki jih združuje reševanje izzivov. Nov način zaposlovanja ter trajna skupnost mladih in delodajalcev sta tako dva ključa, s katerima odpiramo vrata do večje zaposljivosti mladih in s tem rešujemo ključni družbeni problem – brezposelnost mladih. Projektno skupino sestavljajo še Mladinski center Zagorje ob Savi, Šmocl Laško, Regionalna razvojna agencija Zasavje ter Razvojna agencija Kozjansko.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino