Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Na podlagi izkušenj in doseženih rezultatov KOC v programskem obdobju 2007-2013 je bil pripravljen program KOC 2014-2020.
Za programsko obdobje 2014-2020 je za program KOC bilo načrtovanih 12,2 mio. Izvedba je v dveh delih. Prvi del se je že uspešno zaključil junija 2019, ko je bilo financiranih 17 KOC, v katere je bilo vključenih 307 podjetij z 49.289 zaposlenimi. Za operacijo je bilo namenjenih okvirno 5 mio EUR. V usposabljanje je bilo vključenih 38.016 zaposlenih. Za izvedbo drugega dela operacije je namenjenih 7 mio EUR in bo trajal do oktobra 2022. V sklopu tega je bilo na razpisu v višini 5,5 mio EUR, izbranih 10 KOC. Podjetja se povezujejo v posameznih gospodarski panogi ali na področju delovanja Strategije pametne specializacije. S projektom pridobijo možnost za usposabljanje zaposlenih glede na potrebe v podjetju. S pomočjo strokovnjakov se pripravi model kompetenc in se ugotovi, kje so največji primanjkljaji ter se pripravi načrt usposabljanj zaposlenih. Podjetja pridobijo za usposabljanja od 50 % do 70% sofinanciranjih sredstev, aktivnosti projektne pisarne, ki skrbi za usposabljanja in zastopanje interesov posameznih podjetij partnerstva, pa so podprte v celoti. Ostalih 1,5 mio EUR je namenjeno za izvajanje programa (upravičenec je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije) in izobraževanje odraslih, ki jih organizira sklad v okviru programa Kompetentna Slovenija.


Partnerstva KOC pokrivajo zelo širok spekter: od prehrambne industrije, gradbeništva, krožnega gospodarstva, turizma, orodjarstva, logistike,
kemijske industrije, elektro industrije, računalništva, komunale, KOC za pametna mesta in skupnosti, napredne informacijske in telekomunikacijske sisteme, smučarskih centrov, biotehnologija in farmacija, zasebno varovanje, razvoj materialov, napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino