Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Cilji projekta so temeljili na: ozaveščanju delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki KMO in PST pri delu v izbranih dejavnostih ter možnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, spodbujanju uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje KMO in PST pri delu ter promociji aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za KMO in PST v izbranih dejavnostih.

Na podlagi izsledkov analize pojavnosti najpogostejših KMO in PST pri delu v gospodarskih in drugih izbranih dejavnostih je bilo izdelano spletno interaktivno orodje PKMO s posameznimi vsebinskimi sklopi, ki vsebujejo opis zdravstvene problematike, etiologijo in epidemiologijo specifičnih KMO in PST ter tudi ustrezne ergonomske, psihosocialne in kineziološke ukrepe za zgodnje odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje KMO in PST pri delu, ki temeljijo na znanstveno podprtih dognanjih in načelih. Sledila je promocija izvedenih aktivnosti in usmerjanje ciljanih skupin k uporabi razpoložljivih orodij, namenjenih zmanjšanju tveganja za pojav KMO in PST pri delu in obvladovanju njihovih posledic.

V spletnem orodju PKMO so na voljo naslednje vsebine:
– podrobni opisi problematike z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu,
– ergonomski ukrepi na delovnem mestu,
– kineziološki ukrepi na delovnem mestu in v prostem času,
– aktivnosti za obvladovanje psihosocialnih tveganj pri delu.

Posebnost PKMO spletnega orodja je vstopni ”Ugotovi in odpravi” vprašalnik. Na podlagi podanih odgovorov vsak posameznik prejme individualizirano poročilo o njegovem tveganju za kostno-mišična obolenja in duševne stresne motnje v povezavi z delom, glede na starost, spol in tip dela, ki ga opravlja. Še več, poročilo glede na prepoznano tveganje in morebitne že obstoječe težave vključuje povezave do poglavij spletnega orodja, ki so, glede na samoporočane težave posameznika, najbolj priporočljiva. Z usmerjanjem zaposlenega do izobraževalnih vsebin z ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih bolečin in psihosocialnih tveganj pri delu želimo doseči, da bo vsak posameznik prejel informacije, ki jih najbolj potrebuje. Na spletnem orodju je na voljo več fotografij in videoposnetkov, ki na nazoren način prikazujejo izvajanje predlaganih aktivnosti in ukrepov v praksi.

V spletnem orodju so ergonomski ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj porazdeljeni glede na tip dela (delo z računalnikom, pretežno sedeče delo, pretežno stoječe delo, fizično zahtevno delo, delo v prisilni drži, delo s ponavljajočimi gibi in delo, povezano z vibracijami), ki ga posameznik opravlja in glede na telesni predel. V kolikor kostno-mišična obolenja trenutno niso prisotna, spletno orodje poda priporočila za preventivne vsebine glede na tveganje za pojav navedenih obolenj v prihodnosti (na podlagi spola, starosti in tipa dela).
Poleg ergonomske ureditve delovnega mesta je za zdravje delavca, še posebej kostno-mišičnega sistema, ključna tudi telesna dejavnost, ki pa jo na delovnem mestu lahko v svoj delovnik vključimo že s preprostimi ukrepi, kot so aktivni prihod na delo, izvajanje aktivnih odmorov na delovnem mestu in ogrevalne vaje, ki pripravijo telo na fizično zahtevnejša opravila itd. Poleg telesne dejavnosti na delovnem mestu je priporočljivo tudi redno izvajanje prostočasne športne dejavnosti za krepitev zdravja in gibalne zmogljivosti. Spletno orodje PKMO vsebuje vsa potrebna navodila in priporočila glede izvajanja vseh naštetih oblik telesne dejavnosti.

Na platformi PKMO so zbrane tudi vsebine s področja psihosocialnih tveganj pri delu z nasveti glede prepoznavanja simptomov stresa in izgorelosti ter ukrepi za njihovo zmanjšanje. Na voljo so tudi posnetki tehnik sproščanja in vizualizacije.

V sklepnem delu e-učbenika so zbrana še priporočila delodajalcem. Pomembno je, da delodajalci prepoznajo problematiko ter posledice kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj, v povezavi z delom in svojim zaposlenim omogočijo izvajanje in upoštevanje predlaganih ukrepov.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino