Natečaj EU projekt, moj projekt 2024 je odprt. Prijave do 8. marca.

Mestna občina Kranj se postopno preobraža v urbano poslovno središče s
tehnološko- inovacijsko identiteto, ki zagotavlja podporno okolje za razvoj
dinamičnega podjetništva, pozitivno okolje za izobraževanje mladih ter
vseživljenjsko učenje. Kovačnica je tako postala osrednji subjekt
inovacijskega okolja Gorenjske in mesta Kranja. V Kovačnici omogočamo
pridobivanje in krepitev veščin, ki podpirajo mlade na prehodu iz izobraževanja
v podjetništvo.

Kovačnica je podporna institucija, ki v prenovljenih prostorih omogoča
učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij pod ugodnimi pogoji najema
prostorov in s širšim naborom podpornih upravnih, svetovalnih in mentorskih
storitev za inkubirana podjetja v določenem časovnem obdobju. Namenjena je
podjetnikom za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in
razvoju poslovanja do faze, ko poslovanje obvladajo sami. Preko različnih
promocijsko-motivacijskih dogodkov namenjenih potencialnim podjetnikom in
podjetnikom začetnikom, informiranja in svetovanja, tematskih dogodkov,
mentorskega programa in svetovanja ekspertov je v Mestni občini Kranj kot
tudi na Gorenjskem tako zagotovljena podpora zagonu, razvoju in rasti
inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino