Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Projekt predstavlja veliko dodano vrednost za mlade iskalce zaposlitve saj temelji na povezovanju mladih in delodajalcev. Projekt sestavlja več sklopov. Mlade najprej izobražujemo v okviru zaposlitvenih boot campov, kjer jih skozi intenzivno izobraževanje, stresne situacije in reševanje poslovnih izzivov pod vodstvom izkušenih mentorjev pripravljamo na vstop na trg dela. Sledi individualno delo z mladimi v okviru zaposlitvenih zaposlitvenih coachingom, pri katerih mladih spoznajo svoje karierne želje in usmeritve. Že v okviru coaching procesom mlade individualno povezujemo z delodajalci na podlagi želja ter kompetenc mladih. Mlade nato nadaljnje izobražujemo v okviru 14 dnevnega intenzivnega Made in Ypsilon izobraževanja, ki je pripravljeno na podlagi aktualnih potreb na trgu dela. Po zaključenem drugem sklopu izobraževanja spet sledi individualno delo z mladimi na katerih se mlade pripravlja na matching dogodke, kjer se mladi v okviru hitrih zmenkov spoznajo in povežejo s potencialnimi delodajalci. Ob individualnem in organiziranem matchingu pa poteka tudi online mathcing proces med mladimi in delodajalci prek naše, posebej za to zasnovane spletne platforme. In ravno ta matching proces, je poleg izredno kakovostnih izobraževanj glavna dodana vrednost projekta, saj daje izjemne rezultate in povezuje dva ključna akterja na trgu dela, mlade iskalce zaposlitve in podjetja, ki potrebujejo svež in dober kader.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino