Spoznajte TOP 20 projektov za 20 let Slovenije v EU.

Projekt vključuje ranljive skupine, kot so begunci, pripadniki Romske skupnosti, osebe odrinjene na rob družbe (mladi brezdomci, mladi v postopkih izvršbe). Z usposabljanjem ranljivih skupin se osebe, ki prihajajo iz depriviranega okolja oz. razmer bolje vključijo v vsakdanje življenje in spoznajo delovanje Projekt vključuje ranljive skupine, kot so begunci, pripadniki Romske skupnosti, osebe odrinjene na rob družbe (mladi brezdomci, mladi v postopkih izvršbe). Z usposabljanjem ranljivih skupin se osebe, ki prihajajo iz depriviranega okolja oz. razmer bolje vključijo v vsakdanje življenje in spoznajo delovanje družbe in sistema. Pridobijo dodatne in nove kompetence za nastop na trgu dela oz. potom individualnega dela z delodajalci prvo priložnost za delo/zaposlitev.

Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?

Preskoči na vsebino